Personlig medisinsk rådgiver

Hos Vertikal Helse får du oppfølging under hele behandlingsløpet. Våre medisinske rådgivere er helsefaglig utdannet, med flere års erfaring fra offentlige og private sykehus og behandlingssteder.

En god helseforsikring gir tilgang til behandling som sikrer deg den beste hjelpen når du trenger det. Men blir du først syk, er det ikke bare behandlingen som betyr noe. Omsorgsfulle enkeltpersoner kan bety vel så mye for hvordan behandlingsløpet oppleves. For mange utgjør dette det lille ekstra som skal til for å finne trygghet i en vanskelig periode.

Personlig omsorg og helserådgivning

I et alvorlig sykdomsløp kan man kjenne seg  liten i et stort system. Det er mye informasjon som skal fordøyes, og det kan ofte føles som en ekstra belastning å forholde seg til forskjellige personer hele tiden. Med helseforsikring gjennom Vertikal Helse blir du fulgt opp av en personlig medisinsk rådgiver gjennom hele behandlingsløpet, slik at du slipper å ta vanskelige medisinske beslutninger på egenhånd.

Vår kompetanse

Våre rådgivere jobber i team, sammen med en teamleder med flere års erfaring som medisinsk rådgiver i Vertikal Helse. Våre medisinske rådgivere er tilknyttet team som har ansvar for sine fagfelt, som for eksempel kreft, hjerte- og karsykdommer og ortopedi. Dette gjør det mulig for oss å gi deg den beste kompetansen med tanke på dine plager og din diagnose. 

Vertikal Helse har mer enn 25 års erfaring som kompetent bestiller av helsetjenester. Bortsett fra det offentlige, er vi den største kjøperen av helsetjenester i det private markedet. Vårt nettverk av leverandører kvalitetsikres gjennom samarbeidsavtaler med fokus på kvalitet.