Ny vurdering

Enkelte ganger kan man være i en situasjon hvor man er usikker på om man har fått stilt riktig diagnose, eller fått riktig behandling. Da kan det være både klokt og riktig å spørre om en annen leges oppfatning.

Gjennom helseforsikringen kan du få en ny vurdering av en allerede stilt diagnose, foreslått eller igangsatt behandling, eller tidligere utført behandling. En annen lege kan kanskje se noe den første ikke har sett, eller ha spisskompetanse som gjør at du får en utvidet vurdering.

Muligheten for fornyet vurdering, gjelder kun for diagnose eller behandling som er foreslått eller igangsatt av legespesialist, som jobber i spesialisthelsetjenesten. Plagen du ønsker ny vurdering av, må ha oppstått etter du tegnet helseforsikring.

Du kan be om en ny vurdering ved å registrere en sak, og legge ved henvisning fra din lege, eller dokumentasjon fra tidligere utredning. Hvis en medisinsk rådgiver godkjenner din sak, vil vi hjelpe deg med å finne en spesialist som kan vurdere din diagnose og behandling på nytt.