Hvorfor satse på forebyggende helse?

Forebyggende helsetiltak i arbeidslivet fungerer. Hver krone investert i forebygging, gir flere ganger innsatsen tilbake i besparelser og gevinster. 

Våre fageksperter innenfor psykososialt arbeidsmiljø og fysisk aktivitet, hjelper deg med å skape en mer helsefremmende arbeidsplass.

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø er viktig fordi det påvirker helsa, arbeidsevnen, trivselen og produktiviteten vår. Det handler om vår opplevelse av egen arbeidssituasjon, innholdet i jobben vår, og det mellommenneskelige samspillet på jobb. 

25 % av alle psykiske plager blant yrkesaktive i Norge kunne vært unngått, om kjente psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet hadde vært eliminert. Det viser forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). STAMI estimerer videre at 15 % av alt langtidsfravær kan knyttes til slike risikofaktorer. 

Som leder har du mulighet til å påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet sammen med dine ansatte. Våre eksperter kan vise deg hvordan, hjelpe deg i gang, og støtte deg underveis.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktive medarbeidere har vist seg å ha lavere sykefravær, er mer produktive og mer tilfreds på arbeidsplassen. Arbeidsplassen er en undervurdert arena for å fremme fysisk aktivitet.

Skal vi jobbe med forebyggende helsearbeid, må vi møte folk der de er. Og for mange av oss er det nettopp på arbeidsplassen vi er - i så mye som halvparten av vår våkne tid.

Som leder har du har en unik mulighet til å legge til rette for at dine ansatte kan være mer fysisk aktive i løpet av arbeidsdagen.