Sommervikarer tar styringen

Når du eller dine medarbeidere har ferie kan virksomheten ha behov for ekstra hjelp. Det å ansette sommervikarer er ofte den beste løsningen for å holde hjulene i gang. Og en bonus er jo at du ved behov kan ansette en ferdig opplært medarbeider etter sommeren.

Unngå ulykker på arbeidsplassen

Gjennom korrekt arbeidstrening minsker ulykker på arbeidsplassen. Her er noen tips som hjelper deg å øke sikkerheten gjennom sommeren. Du får også en del kunnskap om hva du som næringsdrivende bør kjenne til når du ansetter sommervikarer.

Viktig med ordentlig introduksjon

En midlertidig sommervikar trenger veiledning. Det er viktig å kjenne seg bekvem med arbeidsplassen og sine tildelte oppgaver. En bra opplæringsmetode er å utpeke en person i virksomheten som veileder personen og svarer på spørsmål. I begynnelsen er det viktig å hjelpe sommervikaren med å følge oppsatte regler og utføre arbeidsoppgavene på riktig måte.

To personer går gjennom skogen

Gå igjennom følgende saker med sommervikaren

  • Hvilke arbeidsoppgaver skal utføres
  • Hvordan bruker du de verktøy og redskaper som behøves
  • Arbeidsrisker - hvordan du unngår skader og bruker sikkerhetsutstyr, f.eks. førstehjelpsutstyret og vernebriller
  • Hvordan skal du opptre hvis det skjer en ulykke
  • Brannbekjempelse og hvordan du opptrer hvis det går en brannalarm

Forsikring for sommervikarer

Det er viktig at sommervikaren dekkes av virksomhetens yrkesskadeforsikring og kanskje også ulykkesforsikring. Som kunde i If kan du gjøre endringer og tillegg i bedriftsforsikringen ved å kontakte kundeservice. Selvsagt hjelper vi også deg som ikke er kunde hos oss med å se over bedriftens forsikringer.

Hvilken lønn skal jeg gi sommervikarer?

Hvor mye en sommervikar vanligvis får i lønn er avhengig av flere faktorer, f.eks. alder, erfaring, kommunal eller privat ansettelse samt hvor i landet du arbeider. Selv om det ikke er en lovbestemt minstelønn bør du alltid gi en rimelig lønn for det arbeidet som utføres. Om bedriften di har en kollektivavtale kan fagforeningen hjelpe deg med lønnsfastsettelsen. Husk også at sommervikarer har krav på feriepenger og at du skal betale arbeidsgiveravgift.

Å tenke på hvis du ansetter en mindreårig sommervikar

Det er bra om du går gjennom lønnen med sommervikaren og er tydelig på hva som gjelder. For unge personer kan det være den første lønnen noensinne. Det gjelder egne regler om arbeidsoppgaver og arbeidstider for barn og ungdommer under 18 år. En mindreårig kan f.eks. ikke utføre farlige oppgaver eller jobbe om natten.