Hva gjelder på hjemmekontoret?

Hvordan påvirkes arbeidsgiverens ansvar for medarbeiderne når de jobber hjemmefra, og hvilke regler gjelder egentlig?

Vi rydder i begrepene med god hjelp fra Kai-Rune Bjella-Fosshaug fra If.

Hvilke forsikringer trengs?

Ta vare på medarbeiderne dine – også når de jobber hjemme

Arbeidslivet forandrer seg, og grensen mellom arbeid og privatliv viskes ut. Dette har blitt ekstra tydelig den siste tiden. Hvordan påvirkes arbeidsgiverens ansvar for medarbeiderne når de jobber hjemmefra, og hvilke regler gjelder egentlig? Vi rydder i begrepene med god hjelp fra Kai-Rune Bjella-Fosshaug fra If.

På spørsmål om hva som er bedriftens viktigste ressurs, vil nok de fleste arbeidsgivere svare: «de ansatte». Å ha ansatte som trives, er motiverte og har det bra, er avgjørende for om de gjør en god jobb eller ikke. På en arbeidsplass er det ofte ganske enkelt å finne tiltak som kan skape et godt miljø og god helse blant de ansatte. Det finnes også klare lover og regler for hva som gjelder på en arbeidsplass, for eksempel hvis det skjer en ulykke.

Men i en tid da stadig flere velger å jobbe hjemmefra, og særlig det siste året hvor samfunnet oppfordrer alle som har mulighet til det til å bruke hjemmekontor, blir ansvaret og reglene uklare.

Kai-Rune Bjella-Fosshaug, produktsjef hos If.

I Norge har de ansatte god beskyttelse når det kommer til ulykker som skjer på arbeidsplassen. Vi har både de lovpålagte grunndekningene fra det offentlige, og kollektive forsikringsordninger gjennom arbeidsgiver eller fagforeninger.

Kai-Rune Bjella-Fosshaug fra If.

Hva er ansvaret til arbeidsgiver?

Lovverket tar nemlig utgangspunkt i at arbeid alltid utføres på arbeidsplassen. Med den nye måten å jobbe på, utenfor arbeidsplassen, er lovverket mangelfullt. Det krever at ulykken skal ha en direkte forbindelse til arbeidet. Men det kan være vanskelig å bevise at det var en jobbtelefon du tok da du snublet og skadet deg i ditt eget hjem. Og det er ikke bare ulykker som behandles ulikt avhengig av hvor du jobber. Tyveri fra hjemmet reguleres annerledes enn tyveri fra arbeidsplassen, noe som kan føre til at en bedrift ikke får erstatning for utstyr som stjeles fra en medarbeiders hjem. Hos If får vi stadig oftere spørsmål om hvilke regler som gjelder, og hvem som har ansvar for hva.

– De lovfestede og kollektive forsikringene dekker alt som skjer til, fra og på arbeidsplassen. Med yrkesskadeforsikring fra If dekkes alle skader som skjer i arbeidstiden, uansett hvor de skjer. Bedriften kan også velge at forsikringen skal gjelde hele døgnet, slik at de ansatte også er forsikret på fritiden. Og har bedriften sine eiendeler forsikret i If, er eiendelene forsikret i den ansattes hjem også, sier Kai-Rune Bjella-Fosshaug.

Viktig at de ansatte føler seg trygge og har det bra

Utfordringene for en arbeidsgiver varierer. Noen viktige ting, som riktig ergonomi, gode skjermer og mulighet for digitale møter, er relativt enkelt å løse for en arbeidsgiver. Hvordan de ansatte egentlig har det, er vanskeligere å gjøre noe med. Det krever tett dialog mellom arbeidsgiver og de ansatte – og at de ansatte tør å være ærlige om sin situasjon. Et tiltak som kan gi mer trygghet og arbeidsro på hjemmekontoret, er altså forsikringer som dekker de ansatte, både hjemme og på jobb.

 - Yrkesskadeforsikringen fra If dekker medarbeiderne i arbeidstiden og dekker det hullet som det offentlige og de kollektive forsikringene ikke dekker, og gir større trygghet for alle som jobber hjemmefra, sier Bjella-Fosshaug.

Sjekkliste ved hjemmekontor

Her er noen ting du bør sjekke når dine ansatte jobber hjemmefra.

  • Er de ansatte forsikret for ulykker i arbeidstiden når de jobber hjemme?
  • Er bedriftens eiendeler forsikret også i den ansattes hjem?
  • Har bedriften forsikringer eller støtteordninger som tar vare på de ansattes fysiske og mentale helse?

Sjekk hva som gjelder

Det siste året har selvsagt situasjonen vært ekstrem. Men også før pandemien så vi en økende bruk av hjemmekontor, og undersøkelser viser at mange ønsker å fortsette og jobbe hjemmefra også etter at pandemien er over. Derfor kan det være smart, både for arbeidsgivere og ansatte, å sette seg inn i hvilke regler som gjelder. Og kanskje vurdere ekstra forsikringer for å tette det hullet som finnes i dagens ordninger. En bedrift hvor medarbeiderne føler seg trygge og har det bra, er gjerne en bedrift som går bra også.

- Mer kunnskap om disse spørsmålene vil redusere konflikter og problemer betraktelig, og gi mer fornøyde ansatte, avslutter Kai-Rune Bjella-Fosshaug.

Ta vare på dine ansatte

Fyll ut et kort skjema, så kontakter vi deg så fort vi kan.