Redusert fart skal redde liv

If samarbeider tett med Norges Lastebileier-Forbund og gjennom dette samarbeidet kom ideen om lavere lastebilfart. Prosjektet er helt unikt ettersom det her er en transportnæring som på helt selvstendig basis går inn for frivillige tiltak som skal redusere fartsnivået på ulykkesbelastede veier.

Statsråden åpnet prosjektet

Tidligere i høst ble tiltaket "På riktig side" igangsatt av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa under en markering på Riksvei 3 ved Elverum. Kleppa sa seg svært tilfreds med at lastebilnæringen selv tok et slikt initiativ til lavere fart og dermed færre ulykker.

Lavere fart vil redusere antall ulykker

Kampanjen starter med utgangspunkt i trafikken gjennom Østerdalen der det på 10 år har inntruffet ulykker med til sammen 36 døde. Allerede fra kampanjestarten var mer enn 250 lastebiler fra et 30- talls transportfirmaer med på notene. Det betyr at fartssperrene på disse lastebilene ble justert ned til 80 km/t.

Norges Lastebileier-Forbund og If er ganske sikre på at et generelt redusert fartsnivå på lastebiler vil gi verdifulle sikkerhetsmarginer som igjen vil redusere antall storbilulykker.

36 døde på Riksvei 3 i Østerdalen

- Det er et alvorlig og dystert faktum at 36 personer er drept på Riksvei 3 i Østerdalen gjennom de siste 10 årene. Det går mye tungtrafikk på Riksvei 3 og ulykker på denne veien får ofte alvorlige konsekvenser p.g.a. høy fart. Det passer derfor godt å bruke storbiltrafikken gjennom Østerdalen som testobjekt i aksjonen for å få fartssperrene på lastebilene justert til 80 km/t. Blir dette vellykket er det naturlig at vi gjennomfører "På riktig side" i større skala, sier forbundsleder Per Madsen i Norges Lastebileier-Forbund.

- Som forsikringspartner for Norges Lastebileier-Forbund kommer If tett på ulykker, og vi er godt kjent med de store påkjenningene disse ulykkene påfører alle involverte.
Konsekvensene og omfanget av ulykker med tunge kjøretøy innblandet blir fort meget alvorlige. Tall fra Statens Vegvesen, fastslår at lastebilen og lastebilsjåførene bare har skyld i 1 av 3 av de dødsulykkene som de er involvert i, men når ulykker medfører tap av menneskeliv blir skyldspørsmålet bare en liten del av helheten, sier konserndirektør Ivar Martinsen i If Skadeforsikring.

Martinsen mener det er mye å hente gjennom et slikt prosjekt ettersom en større studie viser at den menneskelige faktoren er årsaken til 85% av storbilulykkene.

I en undersøkelse som nylig er gjennomført for Lastebileier-Forbundet og If sier mer enn 9 av 10 at det er viktig å øke sikkerheten rundt lastebiltrafikken.​​​​

Les om lastebilforsikring i If