Er bedriften din forberedt?

Transportbedrifter rammes av og til av trafikkulykker med alvorlige personskader eller tap av menneskeliv. Kolliderer førere av større kjøretøy med en personbil, unngår de ofte store fysiske skader. Den psykiske belastningen kan likevel bli tung, også etter ulykker hvor sjåføren er uten skyld. Et tragisk eksempel på dette er bilister som velger å begå selvmord ved bevisst å styre personbilen inn i fronten på en møtende storbil.

Gratis psykologhjelp til medlemmer i NLF

Torbjørn Stavdal i If forteller at han sammen med Norges Lastebileierforening har jobbet for at flest mulig transportbedrifter har fått på plass kriseplaner og rutiner som gjør dem bedre rustet ved ulykker. - Jo mer du har tenkt på ansvarsfordeling og rutiner på forhånd, jo mer tid har du til å være medmenneske som følger opp og hjelper kollegaen som har opplevd ulykken, sier Torbjørn.

Selv om kollegaen kan si og mene at han klarer seg helt greit etter ulykken, vil mange likevel ha behov for å bearbeide sterke inntrykk gjennom samtaler med nære kolleger og kanskje også med en psykolog. I avtalen NLF har med If, er tilbudet om psykologisk førstehjelp en obligatorisk del. Tilbudet om fri psykologhjelp gis alle NLF-medlemmer som utsettes for alvorlige hendelser i arbeidstiden.

If Psykologisk førstehjelp – tilbud om fri psykologhjelp

For noen sjåfører av storbiler vil en større trafikkulykke være så opprivende at de får problemer med å sette seg bak rattet igjen. Med riktig hjelp og et proft opplegg for bearbeiding kort tid etter ulykken, vil flere raskere komme seg bak rattet igjen.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å bruke If Psykologisk førstehjelp. Tjenesten betjenes av kompetent medisinsk personale og er også åpen for arbeidstakerens familie. Tilgangen til psykologisk førstehjelp formidles av Vertikal Helse som har et landsdekkende nettverk av psykologer. If Psykologisk førstehjelp treffes på telefon 23 01 48 88. Åpningstider 08 - 22.

Også kunder som ikke er medlem av NLF, men som har yrkesskadeforsikring i If har tilgang til psykologisk førstehjelp. Mer informasjon om personforsikring og psykologisk førstehjelp.

Plan ved krise gir trygghet

Uavhengig av hva en bedrift måtte ha dekket gjennom forsikringen, er det viktig å gjøre en innsats for å etablere rutiner og ansvarsfordeling som skal gjelde ved ulykker. Opplegget skal være kjent blant de ansatte og så praktisk at det vil fungere i en vanskelig og stresset situasjon. Kriseplanen bør inneholde alt fra telefonnumre til de ansattes familier til en oversikt over hvem som skal håndtere kunde- og pressekontakt. Planen må oppdateres jevnlig og oppbevares lett tilgjengelig.

- Håndteres en krise raskt og riktig, vil både de berørte ansatte og bedriften raskere komme tilbake til en normal situasjon, mener Torbjørn Stavdal. En god plan ved krise vil også være med på å sikre at bedriftens kunder opplever at service og kontakt ivaretas på en tilfredsstillende måte, selv når bedriften samtidig må håndtere en krevende intern situasjon.

Les også om lastebilforsikring