Bedre bilsikkerhet reduserer kostnader

Vi hjelper deg med å vurdere hva som påvirker bilkostnadene i bedriften din og trener de ansatte til å forutse risiko.

Kurs i Aktiv sikkerhet

  • Forbedrer den totale transportkvaliteten
  • Reduserer kostnader 
  • Fremmer HMS-arbeidet 
  • Bedrer ansattes kompetanse 
  • Gir ansvarsfølelse hos hver enkelt
  • Bedrer yrkesstatus

Lær Aktiv Sikkerhet på If Sikkerhetssenter

Vi har utviklet et kursprogram ut fra moderne pedagogiske prinsipper, i samarbeid med SINTEF og Statens Yrkespedagogiske Høyskole. Vi har lang erfaring med kurset og har sett det bidra positivt for kundene våre.

Ved at vi utdanner ansatte i bedriften din til veiledere i Aktiv Sikkerhet, kan de lære opp sjåførene dine og senere følge opp de som har gått programmet. På den måten kan dere selv kontrollere og kvalitetssikre det skadeforebyggende arbeidet.

Aktiv Sikkerhet gjennomføres når det passer dere, og i den form dere synes er best.

Kursinnhold

Treningsopplegget vårt tar tak i utfordringene som en veileder Aktiv Sikkerhet møter, og består av to deler:

  • Praktisk instruktør/veilederarbeid innenfor fagområdene risikobevissthet, kjøreprosess og kjøreadferd
  • Undervisning i veiledning og pedagogisk metode, som gjør at de mer effektivt fører kunnskapen videre til andre i bedriften

Lær om skadene

Vi har utviklet et System for Bilskade Analyse (SBA), som viser bedriftens ulykkesårsaker og skadefrekvens. Det gir deg verdifull informasjon og er et viktig verktøy i det skadeforebyggende arbeidet.

Med SBA kan du også se resultatene i forhold til målene deres. At medarbeiderne jevnlig får se hvordan dere ligger an i forhold til målene vil både virke motiverende og øke ansvarsfølelsen.