Forsikring av matfisk

Vi tilbyr tre forsikringsalternativer når du skal forsikre matfisk.


Forsikringens innhold Alle farer Alle farer unntatt sykdom Naturskade, påkjørsel, støtning
Sykdom

​Dekker bakterier, virus og parasitter.​​​

Andre skader

Andre plutselige og uforutsette skader som oppstår i forsikringstiden, unntatt sykdom, og som ikke positivt er unntatt i forsikringsvilkårene.​​​

Alger og maneter​
Forgiftning og forurensning​
Skader etter påkjørsel eller støtning​
Naturskade

Dekker skade på forsikringsobjektet som følge av storm, stormflo, skred, flom, isgang, jordskjelv og vulkanutbrudd.​​