Klekkeri/settefiskanlegg

Vi tilbyr tre forsikringsalternativer for klekkeri/settefiskanlegg.


I tillegg kan du utvide med tilleggsforsikringer. Hvis du velger Alle farer kan du legge til utvidet dekning for sykdom og sanering, samt fjerning av død fisk. Fjerning av død fisk kan du også legge til selv om du velger en av de andre forsikringsalternativene.

Forsikring av klekkeri og settefiskanlegg Alle farer Alle farer unntatt sykdom Naturskade, brann og brudd i vanntilførsel
Sykdom
Fulle vilkår unntatt sykdom​
Alger og maneter
Forgiftning og forurensning​
Brann, eksplosjon, lyn​
Brudd på vannledning​
Naturskade​