Landbasert fiskeoppdrett


Vi tilbyr tre forsikringsalternativer for landbasert fiskeoppdrett.

Forsikringer for landbasert fiskeoppdrett

I tillegg kan du utvide med tilleggsforsikringer. Hvis du velger Alle farer kan du legge til utvidet dekning for sykdom og sanering, samt fjerning av død fisk. Fjerning av død fisk kan du også legge til selv om du velger en av de andre forsikringsalternativene.

Forsikring av landbasert fiskeoppdrett Alle farer Standard dekning Naturskade, brann og brudd i vanntilførsel
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert