Is og snø på taket

Måke snø av tak

Snø på taket - fjerne snø fra tak

Mange av ulykkene media har omtalt de siste årene kunne vært unngått dersom takene hadde vært ryddet i tide og vært i forskriftsmessig stand.

Rasfareskilt er ingen sovepute

Mange bedrifter og borettslag henger ut rasfareskilt, men uten å rydde taket for snø og is. Tiltaket er positivt, men avviserskilt er ingen sovepute. I følge politivedtektene er du som gårdeier like fullt ansvarlig for å fjerne farlige istapper og snø snarest. Når fare for ras er over skal avvisere straks fjernes.

Noen tips før du skal måke snø av tak

Før du måker taket må du kjenne konsekvensene av de valgene du gjør når du måker det. Som gårdeier må du også tenke på sikkerheten til den eller de som skal rydde taket for deg. Det er fort gjort å skade taket når snø fjernes.

  1. Vurder hvor snøen havner når taket ryddes. Sjekk at tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner tåler den ekstra belastningen.
  2. Unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet. Dette kan føre til at det blir ustabilitet i snøen på taket og at store snømengder kan settes i bevegelse samtidig.
  3. Har snøen langs veggene fonnet seg helt opp til taket må du være forsiktig med å sette inn maskinelt utstyr for å fjerne snø på bakken. Samme forhold som under pkt. 2 kan oppstå, og snømengden på hele takflaten kan dermed bli satt i bevegelse.
  4. Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som føres gjennom snølaget kan fjerne mye snø, men en rask avlastning kan sette en konstruksjon i svingninger som den ikke tåler.
  5. Taket bør måkes jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning.
  6. Unngå å fjerne snøen helt ned til tekningen, det er lett å skade papp-, plate- og taksteinstekninger. La det være igjen noe snø på taket (10 - 20 cm). 

Kilde: SBE ”råd om snø på tak” 2001.

Illustrasjon - snø på taket

En nyttig veiledning

Er du usikker på hvordan du skal rydde taket på en trygg og sikker måte anbefaler vi at du tar en titt på Direktoratet for byggkvalitet sine sider. DIBK utga i 2001 en melding om ”råd om snø på tak”. Her finner du retningslinjer og tiltak mot alvorlige hendelser ved store snømengder på tak. Er du usikker på hvilken snølast taket ditt er dimensjonert for å tåle og hva som er kritisk snølast kan du finne svar her.

Hva dekker forsikringen? Sjekk bygningsforsikringen vår