Forsikring mot husleietap

Send inn skjema hvis du vil ha et tilbud på forsikring som dekker tapt husleie.

Få tilbud

Forsikringen dekker tapte leieinntekter om bygningen ikke kan leies ut i en periode.

  • Priseksempel boligsameie

    12 måneder tap av leie og kr 500 000 i forsikringssum. Pris kr 39 per måned.

  • Priseksempel kontor

    12 måneder tap av leie og kr 1 000 000 i forsikringssum. Pris kr 88 per måned.

  • Priseksempel matbutikk

    12 måneder tap av leie og kr 2 000 000 i forsikringssum. Pris kr 56 per måned.


Du velger selv hvor høy forsikringssum du trenger og i hvor mange måneder du vil sikre deg. Prisen avhenger også av leietakers virksomhet.

En viktig forsikring

Husleieforsikring sikrer deg som utleier stabile inntekter dersom bygningen for eksempel skulle få en vann- eller brannskade, og leietakerne må ut mens skaden utbedres.

For en liten sum ekstra sikrer du deg hvis utbedringen tar noen måneder.

Husleietap er en tilleggsdekning til bygningsforsikring