Forsikring mot husleietap

Send inn skjema hvis du vil ha et tilbud på forsikring som dekker tapt husleie.

Forsikringen dekker tapte leieinntekter om bygningen ikke kan leies ut i en periode.

Du velger selv hvor høy forsikringssum du trenger og i hvor mange måneder du vil sikre deg. Prisen avhenger også av leietakers virksomhet.


  • Priseksempel boligsameie

    12 måneder tap av leie og kr 500 000 i forsikringssum. Pris kr 39 per måned.

  • Priseksempel kontor

    12 måneder tap av leie og kr 1 000 000 i forsikringssum. Pris kr 88 per måned.

  • Priseksempel matbutikk

    12 måneder tap av leie og kr 2 000 000 i forsikringssum. Pris kr 56 per måned.

En viktig forsikring

Husleieforsikring sikrer deg som utleier stabile inntekter dersom bygningen for eksempel skulle få en vann- eller brannskade, og leietakerne må ut mens skaden utbedres.

For en liten sum ekstra sikrer du deg hvis utbedringen tar noen måneder.


Husleietap er en tilleggsdekning til bygningsforsikring