Brannveggen kan redde bedriften din

- En god brannvegg vil holde flammene i sjakk inntil slokkemannskap er på plass og kan kontrollere og slokke brannen.

Brannveggen kan være helt avgjørende for bedriftens fremtid, sier Arild Juell-Andersen som er vår risikoekspert.

Sikre egne verdier

Når et bygg har vært i bruk i mange år, er det ikke til å unngå at det blir skader på brannveggene. Det er viktig å være oppmerksom på dette og ha faste rutiner for å kontrollere at brannvegger er intakte. Brannporter og dører skal fungere slik de er tiltenkt og ventilasjonskanaler, rør- og ledningsgjennomføringer må være forskriftsmessig tettet. Et lite hull er nok til at brannen sprer seg til nabolokalet.

En undersøkelse som ble foretatt i 100 kjente, norske bedrifter viste at hele 62 % hadde mangelfull seksjonering. Det gjaldt som oftest mangelfullt vedlikehold og tetting av hull.

Små branner blir store

Det er ingen tvil om at mange branner har utviklet seg til katastrofer som følge av manglende branntetting, branntetting utført med feil materialer eller der tettingen ikke er fagmessig utført. Risikoekspert Juell-Andersen oppfordrer alle som er i tvil om deres lokaler er gode nok, til å ta kontakt med If eller annen ekspertise.

Vanlige feil

Noen av de vanligste feilene er:

  • Dårlig eller ufullstendig utført murarbeid
  • Feil avslutning av brannvegg i eller gjennom yttervegg/tak
  • Åpne branndører og – porter. Dørenes selvlukking er hindret ved at pumpene er utkoblet, kiler er festet under døren eller varer og materialer er satt i åpningen
  • Dårlig tetting ved rør- eller kabelgjennomføring

En brannvegg bør stikke minst 50 cm over taket og 10 cm utenfor yttervegg. ​

- Et godt bygg med riktig brannsikring vil kunne hindre at bedriften får stans i produksjonen. Det gir tryggere arbeidsplasser og rimeligere forsikring. Det lønner seg for alle parter, sier Juell-Andersen.

Les også om bygningsforsikring