Betingelser for kjøp på nett

Opplysningene du gir er viktige

For å få riktig pris og riktig forsikring er det viktig at du er nøyaktig med opplysningene du gir oss. Tilbudet er gitt på grunnlag av dine opplysninger, og hvis disse ikke er riktige kan det få konsekvenser for pris eller erstatning i en skadesak. Kontakt oss med en gang hvis du oppdager at du har gitt oss feil opplysninger.

Ubetalt forsikring

For at forsikringen din skal være gyldig kan du ikke ha ubetalte forsikringer hos oss eller hos andre forsikringsselskap. Med ubetalt mener vi at en forsikring har passert forfallsdato uten å være betalt.

Kredittvurdering

Ved å bestille forsikring på nett, godtar du at vi gjennomfører en kredittvurdering før vi aksepterer bestillingen.

Avslag på forsikring

Har du tidligere fått avslag på forsikring hos oss, vil vi også avslå denne forsikringen.

Forsikringen varighet

Forsikringen er løpende og fornyes automatisk hvert år. Du kan når som helst si opp forsikringen.

Bilforsikring

I noen tilfeller vil vi manuelt vurdere pris for bilforsikring. Dette gjelder spesielt for dyre biler med mange hestekrefter. Er det tidligere gitt avslag på forsikring vil vi kun akseptere at bilen forsikres med lovpålagt ansvarsforsikring.