Kurs i informasjonssikkerhet

Som kunde hos oss får du gratis tilgang til kurs i informasjonssikkerhet.

Digitaliseringen har kommet langt i Norge og vi er et rikt land. Samtidig er norsk næringsliv preget av åpenhet og tillit. Det gjør oss til attraktive mål for datakriminelle.

Hver år utsettes flere tusen små og store bedrifter for dataangrep

Mange av oss har jobben tilgjengelig overalt, og dermed også de digitale verdiene vi hver dag forvalter som en del av jobben vår. Dette vet kriminelle aktører å utnytte.

Visste du at...

  • 15% av norske virksomheter ble utsatt for løsepengevirus i løpet av 2018 og 2019. Dette er en av de vanligste truslene mot små og mellomstore bedrifter i Norge (KRISINO, 2019)
  • Europol har omtalt løsepengevirus som den største trusselen for datasikkerheten i Europa
  • Mer enn halvparten av sikkerhetsbruddene i norske virksomheter skyldes menneskelig feil (NSR, 2018)
  • Phishing er ifølge Europols siste rapport om cybersikkerhet en stor trussel mot virksomheter, og er ofte utgangspunktet for en rekke andre former for kriminalitet.

Forsikring mot datakriminalitet

Om virksomheten likevel blir rammet av et dataangrep vil forsikringen både dekke kostnadene ved et dataangrep og sikre deg hjelp av IT-eksperter med spesialkompetanse.

Forsikringen dekker:

  • eksperthjelp som hjelper til med å avdekke hva som har skjedd, stoppe et eventuelt angrep og begrense skadene.
  • kostnadene ved å rekonstruere data og gjenopprette systemer.
  • tapte inntekter dersom angrepet fører til avbrudd i virksomheten.
  • økonomiske tap for dine kunder og forretningsforbindelser dersom angrepet har gitt konsekvenser for dem.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer