Hva med opplæring?

Mange får ikke opplæring i informasjonssikkerhet på jobben. Internett gir fantastiske muligheter, men utgjør også en stor sikkerhetsrisiko. Det nytter ikke med god teknisk sikring alene, alle ansatte trenger kunnskap og bevisstgjøring om hvordan de bør opptre på nettet. Ofte er det bare bevisste medarbeidere som kan forhindre et virusangrep eller at sensitiv informasjon havner i feil hender.

Det er de ansatte selv som er den siste barrieren. Derfor er det viktig at alle ansatte er opplært til å:

  • stoppe opp og tenke før de klikker på noe
  • lage sterke passord – som byttes jevnlig
  • ha ulike passord til forskjellige tjenester
  • ikke lagre sensitiv informasjon på minnepinner eller i nettskyer
  • låse datamaskinen når de forlater den
  • vite hva som er taushetsbelagt ​informasjon og hvordan den skal behandles
  • vite hvordan de skal opptre på sosiale medier – både privat og i jobbsammenheng
  • tenke sikkerhet også på mobil og nettbrett

​​Bedriften bør lage enkle retningslinjer for IT-sikkerhet som alle i bedriften må gjøres kjent med. Hvor omfattende dette regelverket skal være avhenger av bedriftens virksomhet​.

Les artikkel på tv2.no der nesten halvparten åpnet filene – uten å vite hvor USB-dingsen kom fra.