En brannmur sikrer nettverket ditt

Brannmuren overvåker datatrafikken inn mot egne servere og datamaskiner, og beskytter mot innbrudd i nettverket ditt. Brannmuren fungerer som et filter mellom Internett og datamaskinen. Den undersøker, godkjenner eller blokkerer data, og hindrer inntrengingsforsøk som kanskje utnytter svakheter i programmer. Standard sikkerhetsrutiner foreskriver et "default-deny" (avslå dersom ikke annet er spesifisert) regelsett for brannmuren.

Du skal alltid bruke brannmur dersom bedriftens datamaskiner er tilkoblet Internett. Hackere bruker automatiske dataprogrammer som skanner etter ubeskyttede datamaskiner. Uten en brannmur er sjansen stor for at datamaskinen blir utsatt for et innbruddsforsøk.

Hvor omfattende brannmuren skal være avhenger av størrelsen på bedriftens nettverk. Er du usikker bør du ta kontakt med en ekspert som kan gi deg et forslag på hvordan du bør sette opp beskyttelsen. I tillegg til en brannmur bør du installere et antivirusprogram. Disse to sikkerhetsprogrammene utfyller hverandre. Mange leverandører tilbyr sikkerhetspakker som inneholder både antivirus og brannmur.