Samarbeid med Defendable

Med datakriminalitetsforsikring får dere hjelp av Defendable hvis IT-systemene blir angrepet av hackere.

Defendable er blant Norges største og sterkeste fagmiljøer på IT-sikkerhet og har eksperter innen alle disipliner.

Hendelseshåndtering

Når et dataangrep skjer er det viktig med både rask og riktig respons. Det vil være avgjørende for hvor stor skade angriperne kan gjøre og hvilken innvirkning det vil ha for driften.

Defendables team av hendelseshåndterere har erfaring med en lang rekke dataangrep i alle størrelser. De kan bistå med alt som trengs under et angrep – fra teknisk bistand til komplett ledelse av håndteringen.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har en kvalitetsordning for hendelseshåndtering. Dette er selskaper som tilfredsstiller strenge krav til både kompetanse og arbeidsmetoder. Defendable var det aller første selskapet i Norge som ble godkjent i denne ordningen.

Digital grunnkontroll

Selv om dere har forsikringene i orden er det alltid bedre å unngå et angrep i første omgang. For å hjelpe dere i gang, har Defendable utviklet en egen digital grunnkontroll for If-kunder som har med datakriminalitetsforsikring.

Denne grunnkontrollen gir dere et raskt og rimelig overblikk over hvordan det står til med de grunnleggende sikkerhetstiltakene i selskapet og gir dere en konkret liste over hva som bør forbedres for å sikre dere bedre mot angrep.

Ta kontakt med Defendable på contact@defendable.no eller +47 40 00 77 78 for mer informasjon om den digitale grunnkontrollen.

Flere tjenester fra Defendable