Defendable

Vi samarbeider med Defendable

Defendable er et av de fremste IT-sikkerhetsmiljøene i Norge, og bistår hver dag sine kunder med å identifisere risiko, beskytte verdier, og oppdage og håndtere sikkerhetshendelser.

Defendable tilbyr et bredt spekter av sikkerhetstjenester, som spenner seg fra tjenester innenfor sikkerhetsovervåking, sikkerhetstesting, sikkerhetsrådgivning og hendelseshåndtering. Les mer om hvem de er og hva de tilbyr her.