Verdien av å fokusere på god kundehåndtering for deg som If-partner

Å fokusere på god kundehåndtering gir mange fordeler for selskapet ditt. I If har vi selv sett stor verdi av å ha fokus på god kundehåndtering:

Økt salg

Medarbeidere med høy kompetanse innen kundedialog og salg kan øke salget både for nye og eksisterende kunder. 

Økt kundelojalitet

God kundeservice er en viktig faktor for å øke kundelojaliteten. Kundelojalitet er viktig, ettersom det å få en ny kunde koster fem ganger så mye som å beholde en eksisterende kunde. Økt kundelojalitet vil også føre til større inntekter.

Økt fleksibilitet

If Services kan gi deg fleksibiliteten til å skalere opp og ned kundeservice, salg, testing og lignende basert på forretningsbehov, og slik møte kunden der kunden ønsker å bli møtt.