Innbrudd og tyveri av løse gjenstander i bil

Har du hatt innbrudd og/eller blitt frastjålet gjenstander fra kjøretøyet? Vi vet det er irriterende, og gjør det vi kan for å hjelpe deg.

Vi hjelper deg på 1-2-3

1. Lever anmeldelse til politiet

Start med å melde fra om forholdet til politi. Innbrudd/tyveri skal alltid meldes til politiet.

2. Meld skaden på nett

Vi tar kontakt med deg når vi har mottatt skademeldingen din, forteller deg hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre.

3. Erstatning

Der avtalt erstatningsbeløp avviker fra hva det koster å kjøpe nytt, må du betale differansen selv. Det kan også avtales kontantoppgjør, og da gjør vi fradrag for egenandel i erstatningen vi sender deg.

Ha dette klart når du melder skade

  • BankID/BankID på mobil

Nyttig å vite ved tyveriskader

Bagasje skal oppbevares innelåst i kjøretøy eller i låst boks. Mobiltelefon, datautstyr, penger, pass, klokker, smykke, perler, edelstener og edelt metall skal ikke etterlates i kjøretøy.

Spørsmål vi ofte får ved innbrudd/tyveri