Innbrudd og tyveri av løse gjenstander i bil

Har du hatt innbrudd og/eller blitt frastjålet gjenstander fra kjøretøyet? Vi vet det er irriterende, og gjør det vi kan for å hjelpe deg.

Vi hjelper deg på 1-2-3

1. Lever anmeldelse til politiet

Start med å melde fra om forholdet til politiet. Innbrudd/tyveri skal alltid meldes til politiet.

2. Meld skaden

Ha dette klart når du melder skaden:

  • BankID/BankID på mobil
  • Kjøretøyets kilometerstand
  • Verdi og alder på gjenstander som har blitt stålet
  • Kvitteringer

Meld skade

Vi tar kontakt med deg når vi har mottatt skademeldingen din, forteller deg hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre.

3. Erstatning

Der avtalt erstatningsbeløp avviker fra hva det koster å kjøpe nytt, må du betale differansen selv. Det kan også avtales kontantoppgjør, og da gjør vi fradrag for egenandel i erstatningen vi sender deg.

Forsikring ved tyveriskader

Bagasje skal oppbevares innelåst i kjøretøy eller i låst boks. Mobiltelefon, datautstyr, penger, pass, klokker, smykke, perler, edelstener og edelt metall skal ikke etterlates i kjøretøy.

Spørsmål vi ofte får ved innbrudd/tyveri