Opprett fullmakt

Når du gir noen fullmakt får vedkommende myndighet til å opptre og handle på vegne av deg. Hos oss betyr det å administrere forsikringene dine.

Dersom du har behov for å gi, eller ta tilbake, en fullmakt kan du gjøre det selv i Mine sider. Fullmakten er gyldig i tre år eller til du selv annullerer den. 

Slik gir du fullmakt til en annen person

  1. Logg inn i Mine sider
  2. Velg Dokumenter og scroll deg ned til Fullmakt
  3. Følg instruksjonen og fyll ut informasjon om fullmaktshaver
  4. Velg hvilke rettigheter fullmakten gjelder
  5. Bekreft at opplysningene stemmer
  6. Trykk Opprett fullmakt

Når fullmakten er opprettet sendes det bekreftelse på e-post til begge parter, fullmaktsgiver (deg) og fullmaktshaver (personen som skal opptre på dine vegne).

Fullmaktshaver kan ta seg av det/de forsikringsforhold/skade som er nevnt i fullmakten. 

Gyldighet på fullmakten

Fullmakten gjelder i 3 år, men kan trekkes tilbake av fullmaktsgiver (deg) før tre år har gått.

Valgene du må ta:

Du velger om fullmakten skal dekke alle forsikringene og skadene dine, eller én bestemt skade. Dersom fullmakten skal gjelde alle forsikringene må du velge mellom:

  • Innsyn i alle opplysninger
  • Innsyn i alle opplysninger og muligheten til å gjøre endringer i forsikringene dine
  • Innsyn i alle opplysninger samt ta beslutninger på dine vegne (f. eks. å ta stilling til erstatningsoppgjør)
  • Innsyn i alle opplysninger, ha muligheten til å gjøre endringer og ta beslutninger på dine vegne

Vær oppmerksom

Fullmaktshaver kan ikke logge inn i Mine sider og se fullmaktsgivers forsikringer. Endringer av forsikringener eller skade må derfor gjøres i dialog med en rådgiver.

Slik oppretter du fullmakt

Fjerne fullmakt

Trenger du å fjerne en fullmakt gjøres dette på samme sted i Mine Sider. 

Se hvordan du fjerner fullmakt