Trafikkforsikringsforeningen - uforsikrede kjøretøy


Fra 1. mars 2018 vil eiere av uforsikrede kjøretøy få 150 kroner i gebyr hver dag fra Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Trafikkforsikringsforeningen - gebyr for uforsikrede kjøretøy

Det er over 100.000 uforsikrede kjøretøy i dag. Fra 2018 får bileierne et gebyr på 50 - 250 kr hver eneste dag bilen er uforsikret. Det er Trafikkforsikringsforeningen  (TFF) som vil kreve inn gebyret. Gebyret går til Trafikkforsikringsforeningen for å dekke skader forvoldt av ukjente og uforsikrede kjøretøy.

Alle kjøretøy som har skiltene på eller har status som registrert, må i det minste ha en bilansvarsforsikring. Dette gjelder selv om kjøretøyet ikke er bruk eller ikke er i kjørbar stand. Det kan også være at du fortsatt står oppført som eier dersom du har solgt et kjøretøy og korrekt salgsmelding ikke har blitt innlevert.

Dersom du står registrert som eier av et forsikringspliktig kjøretøy, og ikke har forsikring, vil du få et brev fra TFF som varsler at du vil få gebyr dersom du ikke kjøper forsikring for kjøretøyet innen 1. mars. Når gebyr ilegges, bruker TFF informasjon om eierforhold og kjøretøyets registreringsstatus fra motorvognregisteret, og informasjon om hvor og når et kjøretøy er forsikret fra TFF sitt eget register TFFAuto, som er hovedkilde for forsikringsinformasjon i Norge.

Nedenfor ser du satsene per døgn. I tillegg må du betale trafikkforsikringsavgift (tidligere årsavgift) per døgn.

Gebyrgruppe Beskrivelse Døgnsats (NOK)
Ikke inkludert
Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy 50
Ikke inkludert
Personbil, varebil, campingvogn, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel (snøscooter) 150
Ikke inkludert
Buss, lastebil 250

Sjekk kjøretøyene dine

Du kan sjekke om Trafikkforsikringsforeningen har riktige opplysninger om dine kjøretøy ved å logge deg inn på sidene deres og se hvilke kjøretøy du står oppført som eier av i motorvognregisteret og forsikringsstatus. Her kan du også lese mer om det nye gebyret og hva du må gjøre om du uriktig står oppført som eier av et kjøretøy.

Hva kan du gjøre for å unngå gebyr?

  • Kjøpe forsikring
  • Er kjøretøyet ikke i bruk eller ikke i kjørbar stand, kan du levere inn skiltene til Statens vegvesen
  • Mener du at kjøretøyet allerede er avregistrert eller vraket, må du kontakte Statens vegvesen
  • Har du solgt kjøretøyet, må du passe på at korrekt salgsmelding har blitt innlevert

Har du gyldig forsikring, men forsikringsselskapet ditt ikke har fått meldt inn dette korrekt, må du kontakte forsikringsselskapet slik at de kan korrigere dette.

Unngå gebyr for uforsikret kjøretøy

Nyttige lenker og telefonnummer