Flytting av personforsikringer

Vi ønsker at det skal være enkelt og trygt å flytte forsikringer mellom ulike selskap, derfor har vi sluttet oss til Finans Norges bransjeavtale om flytting av personforsikringer. 

Denne avtalen beskytter dine rettigheter når du flytter forsikringer som innebærer helseerklæring, og forhindrer at du må betale for to forsikringer samtidig i overgangsperioden.

Hva er en personforsikring? 

En personforsikring er en forsikring som skal hjelpe ved ulykke, sykdom og dødsfall. Denne typen krever ofte en helseerklæring for at forsikringsselskapet kan gjøre en vurdering av helsen din. Noen ganger kan et nytt forsikringsselskap gi deg forbehold du ikke hadde i din forrige avtale, øke prisen eller gi deg avslag på hele eller deler av forsikringen.  

Vi hjelper deg gjerne

Vi vet at forsikringer kan virke komplisert. Ta gjerne kontakt med oss på 21 49 24 00 for å få hjelp av en rådgiver. Vi hjelper deg med dine rettigheter rundt flytting av forsikring. 

Rett til gjenopptak ved avslag, økt pris eller reservasjon

Dersom du har fått reservasjon, tillegg i pris eller avslag på din forsikringssøknad hos et nytt selskap, kan du ha rett til å få gjenopptatt dine forsikringer i ditt forrige selskap. Fristen for å gjenoppta forsikringen er seks måneder fra dagen du avsluttet forsikringen.

Forsikringene kan gjenopptas innen seks måneder uten ny helsevurdering og symptomklausul dersom: 

  • Din forrige forsikring var aktiv i minst tolv måneder.
  • Du har søkt om å flytte forsikringer med tilsvarende dekning.
  • Du har fått reservasjoner, pristillegg eller avslag i det nye forsikringsforetaket. 
  • Du har signert avtale og fylt ut ny helseerklæring i det nye forsikringsforetaket. 
  • Ditt forrige forsikringsselskap også er tilsluttet Finans Norges bransjeavtale om flytting

Vanlige spørsmål