Slik fungerer e-faktura

Med e-faktura får du fakturaen ferdig utfylt i nettbanken eventuelt også i Vipps. Du slipper å taste inn lange konto- og KID-numre.

Endring i tjenesten for å motta e-faktura

Det er gjort endringer i tjenesten for å motta e-faktura. Du kan ikke lenger inngå e-faktura avtale med enkeltselskaper. For å kunne motta e-faktura må du inngå avtale om e-faktura «Ja takk til alle» i nettbanken, eller «Alltid Vipps e-faktura» i Vipps-appen. Da vil alle selskaper du mottar faktura fra sende fakturaen som e-faktura.

Selv om du allerede mottar e-faktura, må du inngå denne nye avtalen for å fortsatt kunne motta fakturaen som e-faktura.

Dersom du lurer på noe vedrørende dette, kontakter du banken din.

  • Når du har inngått ny avtale om e-faktura («Ja takk til alle»), beholder du det antall betalingsterminer du har i dag. Dersom du ønsker å endre antall betalingsterminer, kan du gjøre dette i Mine sider.​
  • Når det er en ny e-faktura i nettbanken din som du må godkjenne, vil du bli varslet på e-postadressen du registrerer når du inngår ny avtale om e-faktura («Ja takk til alle») i nettbanken din, eller i Vipps.​
  • Dersom du allerede betaler forsikringene dine med avtalegiro og inngår ny avtale om e-faktura («Ja takk til alle») i nettbanken din eller Vipps, vil ikke betalingsmåten endres og du vil beholde avtalegiro.​
  • I Mine sider vil du finne en oversikt over betalte og ubetalte regninger.

Andre ting du kan gjøre