BankID

En trygg måte å identifisere deg på når du er på nettet.
For at du skal føle deg trygg når du handler eller snakker med oss på nettet, og for at vi skal vite hvem du er, har vi valgt å bruke BankID som identifiseringsløsning.

Hva er BankID?

BankID er en løsning som de norske bankene har utviklet for å kunne avgjøre identiteten din sikkert på nett, og for at ingen andre skal kunne utgi seg for å være deg. BankID brukes av svært mange selskaper og etater på nettet, blant annet av bankene selv og av offentlige tjenester.

Det finnes to typer BankID

  • Med BankID identifiserer du deg med fødselsnummer, et fast personlig passord og et engangspassord som banken gir deg for eksempel med en kodebrikke som du får av dem.
  • Med BankID på mobil identifiserer du deg med fødselsnummer, mobilnummer og en fast pinkode. Du må ha mobiltelefonen din når du bruker BankID på mobil siden du taster inn pinkoden din på den. Mange foretrekker å bruke BankID på mobil, for da slipper du å ha med deg en kodebrikke. I stedet bruker du mobiltelefonen din som de fleste alltid har med seg uansett.

Hvordan få BankID? ​

Ta kontakt med banken din for å få din egen BankID. Når du har BankID, kan du selv aktivere BankID på mobil i nettbanken din.

Vi er her for å hjelpe deg