Slik gjør du hvis ikke alt går etter planen

Endelig tid for ferie! Men alt går ikke alltid som planlagt. Slik får du hjelp hvis noe uforutsett skjer.

Skade på gjenstander

Reiseforsikringen dekker skader på innholdet i innsjekket bagasje. Men husk å ikke legge ting som er utsatt for tyveri eller skjøre gjenstander som man knuse eller lekke  i bagasjen.

Slik unngår du trøbbel med bagasjen

Forsikringen dekker ikke utvendig skade på innsjekket bagasje, som for eksempel koffert. Dette har flyselskapet erstatningsansvar for. Husk derfor å melde skade på kofferten til flyselskapet før du forlater ankomstområdet.

Super helårs reiseforsikring dekker også skader på eiendeler ved uhell, som at du knuser brillene eller mister Ipad-en din i bakken. Ved slike uhellsskader er det 2 000 kroner i egenandel. Merk at det kun er Super helårs reiseforsikring som dekker dette.

Ønsker du å oppgradere reiseforsikringen din til Super? Ring oss på 21 49 24 00.

Tyveri

Reiseforsikringen dekker bagasje som ikke kommer til rett og eiendeler som blir stjålet fra deg. Logg inn på Mine sider for å sjekke hvilken sum reiseforsikringen din dekker.

Tyveri og ran skal om mulig meldes til lokalt politi. Bortkommet innsjekket koffert meldes til flyselskapet.

Husk at reiseforsikringen ikke dekker eiendeler som du mister eller glemmer igjen.

Forsinket bagasje

Reiseforsikring dekker innkjøp av nødvendige klær og toalettsaker som du trenger før bagasjen kommer til rette. I de fleste tilfellene kommer bagasjen fram innen 48 timer.

Forsikringen dekker innkjøp for inntil 5 000 kroner per person, maksimalt 25 000 kroner per familie.

Husk å få en bekreftelse fra flyselskapet om at bagasjen er forsinket (PIR-rapport) og ta vare på alle kvitteringer for innkjøp.

Reiseforsikringen dekker ikke kostnader ved forsinket bagasje på hjemreisen.

Dame med koffert på flyplass

Forsinket eller kansellert fly

Går ikke flyet som det skal? Sjekk alltid først med fly- eller reiseselskapet om hvordan de kan hjelpe deg, og få en bekreftelse på hva som er grunnen til forsinkelsen. Reiseforsikringen dekker rimelige og nødvendige merutgifter til reise og  overnatting når en forsinkelse oppstår etter at reisen har påbegynt.

Er forsinkelsen på over åtte timer, dekker Super helårs også kostnader til forhåndsbetalt hotell eller arrangementer som du ikke får deltatt på.

Forsinkelser som skyldes overbooking, endret flytid eller streik har imidlertid flyselskapet erstatningsansvar for.