Forsikring når du skal studere i USA

Som student i USA trenger du helseforsikring. I tillegg anbefaler vi en studentforsikring som inkluderer innbo- og reiseforsikring.

Sjekk pris på Studentforsikring

I Norge er vi vant til at det offentlige helsevesenet er gratis og at du får den hjelpen du trenger når behovet oppstår. Slik er det ikke i USA. Blir du syk eller utsatt for en ulykke i USA, så er forsikringsbeviset det første du blir spurt om.

Amerikanske studieinstitusjoner er lovpålagt å sikre at studenter har helseforsikring og dermed er dekket for eventuelle helseutgifter under oppholdet. Hvis du ikke har helseforsikring, får du ikke studieplass. Det betyr: Skal du studere i USA, må du ha gyldig helseforsikring godkjent av skolen.

Forsikringsbevis

Trenger du forsikringsbevis på engelsk, kan du laste det ned fra Mine sider, eller kontakte oss på 21 49 24 00.

Noen skoler har helseforsikringen bakt inn i studiekostnadene og du får automatisk helseforsikring gjennom skolen. Andre skoler vil at du betaler for en plan gjennom skolens forsikringstilbyder.

Studentforsikring i tillegg til amerikansk helseforsikring

Forsikringen Student i utlandet kombinerer innboforsikring på studiestedet og reiseforsikring for hele verden. Reiseforsikringen inkluderer ulykker og akutt og uventet sykdom både på studiestedet og på reiser, men den gjelder ikke for eksisterende sykdom.

Det betyr at du med forsikringen Student i utlandet sannsynligvis ikke får fritak fra studiestedets helseforsikring gjennom å fylle ut en «waiver / insurance verification form». Dette gjelder dessverre sannsynligvis uansett om du har en eksisterende sykdom eller ikke, men sjekk kravene på skolen du skal studere ved.

Skal du studere i USA må du derfor belage deg på å ha to forsikringer: en amerikansk helseforsikring skolen godkjenner, og forsikringen Student i utlandet.

Under studieoppholdet ditt kan det oppstå behov for helsetjenester som ikke dekkes av noen av forsikringene dine. Eksempler er sykdom tilknyttet eksistererende sykdom, som kroniske lidelser. I slike tilfeller må du betale for behandlingen selv og søke Helfo om refusjon i etterkant. Les mer her: Dekning av utgifter til helsehjelp i USA for deg som er student - helsenorge.no

Student i utlandet

Med forsikringen Student i utlandet kan du velge mellom Standard og Super-dekning og du betaler per måned så lenge du oppholder deg i utlandet.