Hvilke land omfattes av EU, EØS, Schengen og Storbritannia?

Regjeringen refererer ofte til EU, EØS, Schengen og Storbritannia når de snakker om reiseråd og koronapass. Det kan være komplisert og forvirrende, men her gir vi deg en oversikt over hvilke land som inngår i de ulike definisjonene. 

Schengen-samarbeidet består av EUs medlemsland med unntak av Irland, Romania, Bulgaria, Kroatia og Kypros. I tillegg deltar fire land som ikke er medlemmer av EU: Norge, Island, Sveits og Liechtenstein.  

Fra 2021 er ikke Storbritannia medlem av EU og inngår heller ikke i EØS eller Schengen-samarbeidet. 

Helårs reiseforsikring
Vår helårs reiseforsikring er gyldig på reiser til både gule og røde land i EU, EØS, Schengen og Storbritannia fra 27. mai. 

Kjøp Helårs reiseforsikring

EU, EØS, Schengen og Storbritannia

Land EU EØS Schengen Storbritannia

Belgia

Ingår Inkludert Inkludert

Bulgaria

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Danmark

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

England
Inkludert

Estland

Inkludert Inkludert Inkludert

Finland

Inkludert Inkludert Inkludert

Frankrike

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Hellas

Inkludert Inkludert Inkludert

Irland

Inkludert Inkludert
Ikke inkludert

Island


Inkludert Inkludert

Italia

Inkludert Inkludert Inkludert

Kroatia

Inkludert Inkludert

Kypros

Inkludert Inkludert

Latvia

Inkludert Inkludert Inkludert

Liechtenstein


Inkludert Inkludert

Litauen

Inkludert Inkludert Inkludert

Luxemburg

Inkludert Inkludert Inkludert

Malta

Inkludert Inkludert Inkludert

Nederland

Inkludert Inkludert Inkludert

Nord-Irland
Inkludert

Norge


Inkludert Inkludert

Polen

Inkludert Inkludert Inkludert

Portugal

Inkludert Inkludert Inkludert

Romania

Inkludert


Skottland
Inkludert

Slovakia

Inkludert Inkludert Inkludert

Slovenia

Inkludert Inkludert Inkludert

Spania

Inkludert Inkludert Inkludert

Sverige

Inkludert Inkludert Inkludert

SveitsInkludert

Tsjekkia

Inkludert Inkludert Inkludert

Tyskland

Inkludert Inkludert Inkludert

Ungarn

Inkludert Inkludert Inkludert

Østerrike

Inkludert Inkludert Inkludert

Wales
Inkludert


Hva vil du gjøre nå?