Gjeldsforsikring

Det er viktig å sikre dine nærmeste dersom du skulle falle fra, spesielt dersom du har gjeld.
For de som sitter igjen er det ekstra viktig med økonomisk trygghet, forutsigbarhet og stabilitet.

Gjeldsforsikring vs. livsforsikring

Gjeldsforsikring er det samme som livsforsikring, og gir en engangsutbetaling ved død, uansett årsak. Du kan selv bestemme hvem utbetalingen skal gå til. Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 til 60 år, og beholdes ut det året du fyller 75 år.

Vår gjeldsforsikring er ikke knyttet opp mot gjelden du har, så de etterlatte velger selv hvordan de vil bruke erstatningen. 

Les mer om vår livsforsikring - forsikring ved dødsfall