Russebilforsikring

Endelig russetid! Men husk russebilforsikring, en lovpålagt ansvarsforsikring, som blant annet dekker skade på andres kjøretøy, bygninger og eiendeler.

Ring 21 49 24 00

Forsikringens innhold

Hva dekkes av russebilforsikringen?

Dekninger Inkludert Inkludert
Inkludert

Ansvarsforsikringen dekker skade på personer og andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Du betaler ingen egenandel.

Inkludert

Ved en ulykke dekker ansvarsforsikringen personskade på fører og andre involverte personer med ubegrenset sum. Dette kan for eksempel være behandlingsutgifter og erstatning for eventuelt framtidig økonomisk tap.

Forsikringen dekker også opptil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100 000 kroner ved dødsfall. 

Inkludert

Rettshjelp dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand hvis du som eier av det forsikrede kjøretøyet blir part i en tvist. For eksempel i forbindelse med kjøp eller salg av kjøretøyet.

Les om rettshjelp her.


Takk for gode skussmål!

Må man ha forsikring på russebil og russebuss?

Ja, det er lovpålagt å ha ansvarsforsikring – og dette må dere ha på plass før dere kan registrere kjøretøyet hos Statens vegvesen og rulle ut på veien i russetiden.

Forsikringen dekker ikke veihjelp eller skader på selve kjøretøyet.

Hva koster russebilforsikring?

Prisen på forsikringen er avhengig av størrelsen på bilen eller russebussen. Vi deler prisen inn i to grupper, "liten" og "stor". "Liten" har totalvekt under 3,5 tonn (se vognkortet) og maksimalt 10 sitteplasser inkludert sjåfør. Alle som har flere sitteplasser eller høyere totalvekt havner i gruppen "stor".

  • Liten: 20 832 kroner for bil t.o.m. 3.500 kg + førerulykke 140 kroner 
  • Stor: 35 712 kroner for bil f.o.m. 3.501 kg + førerulykke 400 kroner 

Forsikringen faktureres kvartalsvis, og forsikringen må derfor "forhåndsbetales" for tre måneder. Når forsikringen er sagt opp, får du tilbakebetalt for de ekstra dagene kjøretøyet ikke har hatt forsikring.

For biler under 7,5 tonn kommer trafikkforsikringsavgiften i tillegg til prisen på russebilforsikringen. Les vilkårene til forsikringen her (PDF).

Når russetiden er over

Når russetiden er over er det viktig at bilen eller bussen blir avskiltet. Når dette blir gjort, stoppes forsikringen automatisk. Du trenger derfor ikke å gi oss beskjed, og du betaler kun for forsikringen så lenge den har skilter på.