Russebilforsikring

Russebilforsikring som dekker det som loven pålegger deg og som kreves for å få registrert bilen. Ulykkesforsikring for fører og passasjer er inkludert.

Ring 21 49 24 00
  • Meld når det passer

    Du kan melde skade enkelt på nett, døgnet rundt.

  • Raskt og smidig skadeoppgjør

    Skadesenteret løser opptil 80 % av alle saker i løpet av 24 timer.


Hva koster forsikringen?

Prisen på forsikringen er avhengig av størrelsen på bilen. Vi deler de inn i to grupper, ”liten” eller ”stor”. ”Liten” er bil med totalvekt under 3,5 tonn (se vognkortet) og maksimalt 10 sitteplasser inklusive fører. Alle som har flere sitteplasser eller høyere totalvekt havner i gruppen ”stor”.

  • Liten bil koster 1 412 kroner per måned (+ trafikkforsikringsavgift)
  • Stor bil koster 2 434 kroner per måned(+ trafikkforsikringsavgift på bil under 7,5 tonn)

Forsikringen faktureres kvartalsvis. Du må derfor betale for 3 måneder når du bestiller russebilforsikringen. Når du sier opp forsikringen får du tilbakebetalt for de dagene du ikke har hatt behov for forsikring.

For biler under 7,5 tonn kommer trafikkforsikringsavgiften i tillegg til prisen på russeforsikringen.

Hvordan gjør du det

Før du kan registrere bilen, må du kjøpe ansvarsforsikring (som er hoveddelen av russebilforsikringen). Dette blir kontrollert hos Statens Vegvesen, så det må være ordnet før du drar dit. Er bilen teknisk i tilstrekkelig god stand og det ikke er andre ubetalte avgifter, er alt klart for å bruke den. Vær klar over at forsikringen ikke dekker driftsstopp/veihjelp eller noen skade på selve bilen.​

Når russetiden er over

Når russetiden er over, er det viktig at bilen blir avskiltet. Når bilen er avskiltet, stoppes forsikringen automatisk. Du trenger derfor ikke å gi oss beskjed om dette. Du betaler for forsikringen så lenge bilen har skilter på.