Campingvognforsikring

Få pristilbud
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Kjøretøy
 4. Campingvognforsikring

Campingvognforsikringen dekker fortelt, platting og spikertelt, og kan også erstatte skade på bagasje og ustyr.

 • Ekstra erstatning ved ferieavbrudd

  Må du avlyse ferien grunnet skade på campingvognen, gir Super inntil 1 500 kr/dag for alternativ overnatting.

 • Ny campingvogn ved totalskade

  Med Super får du ny campingvogn blir den totalskadet og er under 3 år.

 • Dekker skader ved vannlekkasje

  Super gir erstatning ved skader som skyldes vannlekkasje i røranlegg, inntil campingvognen er 15 år gammel.


Hva dekker campingvognforsikringen? Super Kasko Delkasko
Brann og naturskader

Vi dekker kostnader til reparasjon av campingvognen din dersom den blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag. Du er også dekket hvis campingvognen din får skader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv.

Tyveri og hærverk

Vi erstatter campingvognen din hvis den blir stjålet. Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Glasskader

Vi dekker skader på side- og bakvinduer, samt takvindu av glass. Hvis ruten kan repareres, betaler du ingen egenandel.

Hvis ruten må byttes, betaler du en egenandel på 2 500 kroner.

Glasskader påvirker ikke bonusen.

Fastmontert utstyr og bagasje

Vi dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje for inntil totalt 50 000 kroner.

Veihjelp

Du får veihjelp hvis campingvognen blir utsatt for skade, tyveri eller tekniske problemer. Veihjelp kan bistå deg med berging og tauing, hjemtransport av campingvognen, og transport av reservedeler. Veihjelp gjelder i hele Europa, og også om du er hjemme.

Egenandelen er 500 kroner, men påvirker ikke bonusen din.

Platting, spikertelt og levegger

Tilleggsbygg som platting, spikertelt og levegger som tilhører campingvognen er inkludert i kasko og Super med inntil 30 000 kroner.

Det er mulig å utvide dekningen ved behov.

Vognskade

Med denne dekningen er du sikret mot skader på eget kjøretøy som skyldes større uhell, også de du selv er skyld i. Kjører du av veien, kolliderer eller velter med campingvognen, dekker vi kostnadene ved reparasjon.

Vi dekker også skader påført av andre plutselige ytre årsaker, for eksempel at et tre faller over kjøretøyet.

Ekstra erstatning ved store skader

Hvis campingvognen er inntil tre år gammel får du helt ny vogn ved totalskade. Hvis campingvognen er tre år eller mer, økes det normale erstatningsbeløpet med 15 %.

Vannlekkasje

Skader som følge av vannlekkasje fra røranlegg dekkes. Gjelder campingvogn som er inntil 15 år gammel. 

Feriegaranti

Feriegaranti dekker inntil 1 500 kr pr dag til alternativ overnatting om påbegynt ferietur må avbrytes grunn av en skade som dekkes av forsikringen. 

Trygghet på ferie

Har du forsikringene du trenger for å dra på tur?
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Kjøretøy
 4. Campingvognforsikring