Campingvognforsikring

Økonomisk trygghet ved skader på campingvognen, bagasje og fastmontert utstyr, spikertelt og platting.Takk for gode skussmål!

  • Ny campingvogn ved totalskade

    Med Super får du en ny campingvogn hvis den blir totalskadet og er under 3 år.

  • Fukt- og vannskader

    Super dekker også vannskader som skyldes lekkasje i røranlegg i campingvogner nyere enn 15 år.

  • Feriegaranti

    Hvis campingvognen blir skadet, får du opptil 1 500 kroner per dag til alternativ overnatting eller leiebilkostnader.

Forsikringens innhold

Dette dekker campingvognforsikring

Dekninger Super Super Kasko Kasko Delkasko Delkasko
Inkludert Inkludert Inkludert

Vi dekker kostnader til reparasjon av campingvognen din dersom den blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag. Du er også dekket hvis campingvognen din får skader som følge av naturskader som flom, storm, skred eller jordskjelv.

Inkludert Inkludert Inkludert

Vi erstatter campingvognen din hvis den blir stjålet. Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Inkludert Inkludert Inkludert

Vi dekker bruddskader på side- og bakvinduer, samt takvindu av glass. Hvis ruten kan repareres, betaler du ingen egenandel.

Hvis ruten må byttes, betaler du en egenandel på 2 500 kroner.

Inkludert Inkludert Inkludert

Vi dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje i campingvognen for inntil 40 000 kroner. På Super utvides summen til 100 000 kroner.  Eksempler på fastmontert utstyr er sykkelstativ.

Det er mulig å utvide forsikringssummen ved behov.

Inkludert Inkludert Inkludert

Du får veihjelp hvis campingvognen blir utsatt for skade, tyveri eller tekniske problemer. Veihjelp kan bistå deg med berging og tauing, hjemtransport av campingvognen, og transport av reservedeler. Veihjelp gjelder i hele Europa, og også om du er hjemme.

Egenandelen er 500 kroner.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Tilleggsbygg som platting, spikertelt og levegger som tilhører campingvognen er inkludert i kasko og Super med inntil 40 000 kroner.

Det er mulig å utvide dekningen ved behov.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Med denne dekningen er du sikret mot skader på eget kjøretøy som skyldes større uhell, også de du selv er skyld i. Kjører du av veien, kolliderer eller velter med campingvognen, dekker vi kostnadene ved reparasjon.

Vi dekker også skader påført av andre plutselige ytre årsaker, for eksempel at et tre faller over kjøretøyet.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Hvis campingvognen er inntil tre år gammel får du helt ny vogn ved totalskade. Hvis campingvognen er tre år eller mer, økes det normale erstatningsbeløpet med 15 %.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Dekker skader som følge av lekkasje fra boenhetens røranlegg for ferskvann/avløp og varmesystem, uten krav om fuktkontroll. 

Dekker også fuktskader som ikke stammer fra boenhetens røranlegg dersom godkjent og bestått fuktkontroll er foretatt av autorisert caravanforhandler. Dekningen gjelder inntil 1 år etter godkjent fuktkontroll.

Dekningen gjelder inntil campingvognen er 15 år.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Feriegaranti dekker inntil 1 500 kroner per dag til alternativ overnatting eller leiebilkostnader, dersom påbegynt ferietur må avbrytes på grunn av skade som dekkes av forsikringen.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Dekker uforutsett skade forårsaket av insekter og gnagere på bobilen. Skade på tilleggsutstyr og bagasje er dekket dersom dette skades samtidig som campingvognen.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Flytter du forsikringen fra et annet selskap til oss, garanterer vi deg minst like gode vilkår som du hadde i ditt forrige selskap. Garantien gjelder i 2 år, og vi ordner flytteprosessen for deg. Les om garantien her.

Hva dekker campingvognforsikringen?

Vi tilbyr tre ulike dekninger til campingvogn – alt etter hvor godt du ønsker at campingvognen din skal være forsikret.

Delkasko er vår rimeligste forsikring, og dekker brann- og naturskader, tyveri og hærverk, glasskader, fastmontert utstyr og bagasje (inntil 40 000 kroner) og veihjelp.

Kasko dekker noe mer, nemlig platting, spikertelt og levegger for inntil 40 000 kroner. Du får også dekket uhell som utforkjøring, kollisjon og velt. 

Super dekker i tillegg fukt- og vannskader, skadedyr og fastmontert utstyr og bagasje for inntil 100 000 kroner. Dersom campingvognen din er under 3 år og blir totalskadet, får du med Super en ny.

Campingvogn med fortelt i en skog

Hva koster forsikring på campingvogn?

Prisen avhenger av litt ulike faktorer, blant annet type campingvogn, alder på vogna, om den står på fast sted og eventuelt leies ut.

Tilleggsdekning for spikertelt og tilbygg

Skader på tilleggsbygg er dekket med opptil 40 000 kroner med Kasko og Super. Dette kan eksempelvis være skader forårsaket av brann, hærverk eller naturhendelser. Hvis du har behov for en høyere erstatningssum, kan du kjøpe en tilleggsdekning.

Ekstra erstatning for bagasje og fastmontert utstyr

Fastmontert utstyr og bagasje i campingvognen dekkes med opptil 40 000 kroner med Delkasko og Kasko, og 100 000 kroner med Super. Ønsker du en høyere forsikringssum, kan du kjøpe en tilleggsdekning som dekker opptil 300 000 kroner.

Ofte stilte spørsmål