Når du bor hjemme

Hvilke forsikringer trenger du?

Så lenge du bor hjemme og er registrert på samme adresse som foreldrene dine er du dekket av deres forsikringer. De ulike forsikringene har ulike regler, og her får du en oppsummering av de forskjellige forsikringene som kan være viktige for deg.

Reiseforsikring

Har foreldrene dine har helårs reiseforsikring for hele familien, er du dekket av denne frem til du fyller 21 år. Etter fylte 21 år trenger du en egen reiseforsikring. Reiseforsikring er viktig. For eksempel kan det bli veldig dyrt å havne på sykehus i utlandet hvis reiseforsikringen ikke er i orden.

Det er viktig å huske på at reiseforsikringen ikke bare gjelder ved lengre reiser i utlandet, men fra det øyeblikket du går ut døren hjemme. Det vil si at forsikringen dekker alt fra korte helgeturer på hytta og på veien til og fra skole eller arbeid.

Innboforsikring

Hvis foreldrene dine har en innboforsikring i If, dekkes det du eier av denne så lenge du bor hjemme. Flytter du  hjemmefra midlertidig for eksempel for å gå på Folkehøyskole, gjelder likevel innboforsikringen til foreldrene dine for deg i inntil 2 år.

If Start- en forsikringspakke

Selv om du er dekket av innboforsikringen til foreldrene dine, kan det lønne seg å kjøpe forsikringspakken If Start, eller If Start Super. Reiseforsikring fra Europeiske er inkludert, sammen med både innbo- og ulykkesforsikring. If Start Super inkluderer også uhellsforsikring.

Erstatning ved tyveri av PC eller sykkel er også inkludert, helt uten egenandel. Hvis du er student får du erstatning på inntil 60 000 kroner hvis studiene må avbrytes på grunn av sykdom eller ulykke.