Sykkelforsikring

Du trenger ikke en egen sykkelforsikring hvis du har innboforsikring i If. Denne forsikringen dekker tyveri og skader på både sykkel og elsykkel.

Beregn pris på innboforsikring

Med innboforsikring i If er sykkelen din forsikret for for inntil 40 000 kroner. Dette gjelder også elsykkel.

Både Standard og Super innboforsikring dekker tyveri av låst sykkel hvor som helst i hele Norden, i tillegg til å dekke ditt rettslige ansvar som syklist.

Med Super innboforsikring er sykkelen din også dekket mot skader som skjer ved uhell.

Har du en sykkel eller elsykkel som er verdt mer enn 40 000 kroner? Da bør du ha en egen verdisaksforsikring for den. 

Utstyr som dekkes

Sykkelforsikringen under innbo dekker sykkelhjelm og montert tilbehør som GPS etc, i tillegg til sykkelen.

Egenandel

Egenandelen ved både tyveri og uhellsskader på sykkelen er 2 000 kroner for Super innboforsikring og 4 000 kroner for Standard innboforsikring.