Sykkelforsikring

Trygghet for sykkelen din

Sikrer sykkelen din mot tyveri, skader og alle typer uhell, både hjemme og når du er ute på tur.

Dyre sykler er populære blant tyver, og kan koste mye å reparere hvis den skulle bli skadet. Med en sykkelforsikring kan du forsikre sykkelen din for inntil 200 000 kroner mot alle typer skader, tyveri og uhell. Den gjelder uansett hvor du befinner deg i verden.


  • Sikret mot alle typer skader

    Sykkelforsikringen dekker alle typer skader og gjelder i hele verden.

  • Norges beste kundeservice

    Skadesenteret vårt er åpent 24/7 og vi løser 76 % av alle saker i løpet av 24 timer.

  • Rask hjelp ved skade

    Vårt skadeapparat løser over halvparten av skadesakene innen 24 timer.

Dette dekker forsikringen Inkludert
Skade

Vi dekker alle skader som skjer plutselig og uforutsett.

Tap

Hvis du har et uhell som forårsaker tap av eller skade på sykkelen eller tilhørende utstyr, erstatter vi det.

Tyveri

Dersom sykkelen eller tilhørende utstyr blir stjålet, erstatter vi det.

Utstyr som dekkes

Med en sykkelforsikring har du dekket sykkelhjelm, sykkelen, og montert tilbehør som GPS etc.

Ting som ikke dekkes

Klær, slitasje og skader på grunn av insekter og mark dekkes ikke av forsikringen. 


Hva dekkes av innboforsikringen?

Vanlige sykler omfattes av innboforsikringen, som også dekker ditt rettslige ansvar som syklist.

Både Standard og Super innboforsikring dekker tyveri av låst sykkel hvor som helst i Norden inntil 30 000 kroner per sykkel, uten egenandel. Med Super innboforsikring er sykkelen også dekket mot skade som skjer ved uhell, med en egenandel på 1 000 kroner.

Vilkår

Se flere detaljer for forsikringen i verdisaksforsikring.

Vilkår