Vær og klima

Tips om skadeforebygging

Storm, flom, jordskjelv og kraftig uvær fører til store materielle skader og personlige påkjenninger. I verste fall går også menneskeliv tapt.

Antall naturkatastrofer rundt om i verden har økt sterkt de siste årene, og de menneskelige og materielle ødeleggelsene blir stadig mer omfattende. I Norge kommer naturkatastrofene og naturskadene som oftest i form av store nedbørsmengder, jordskred og flom.

Ifølge internasjonale klimaeksperter må vi forberede oss på oftere og kraftigere uvær i årene som kommer. Det krever omfattende beredskapsrutiner på utsatte steder, et godt takstmannsapparat for å vurdere skadene og tilstrekkelig avsetning av penger til å erstatte de økonomiske tapene.

Slik reduserer du skadene ved naturskade

Som enkeltpersoner er det lite vi kan gjøre for å unngå naturskader, men det er mye vi kan gjøre for å sikre oss selv og redusere faren for skader.​

Her får du tips om hvordan du kan begrense ødeleggelsene ved:

Dekkes naturskader av forsikringen?

​Hvis du har en husforsikring eller innboforsikring i Norge er naturskade inkludert i forsikringen gjennom den norske naturskadeforsikringen​. Forsikringen er lovpålagt og prisen er lik for alle. Prisen på naturskadeforsikringen utgjør noen få promille av det du betaler for hus- eller innboforsikringen. Fristen for å melde en naturskade er tre år.

Som naturskade regnes

Slik virker naturskadeforsikringen

Alle forsikringsselskaper som selger brannforsikring i Norge må være medlem i Norsk Naturskadepool (NP). Når det har skjedd en naturskade dekker hvert selskap sin del av skadene i forhold til den markedsandelen de har. Dette kalles den norske naturskadeforsikringen.​

Disse forsikringene dekker naturskader

Naturskader kan dekkes av forskjellige forsikringer avhengig av hva som blir skadet eller tapt.