Vær og klima

Tips om skadeforebygging

Antall naturkatastrofer rundt om i verden har økt sterkt de siste årene, og de menneskelige og materielle ødeleggelsene blir stadig mer omfattende. I Norge kommer naturkatastrofene og naturskadene som oftest i form av store nedbørsmengder, jordskred og flom.

Ifølge internasjonale klimaeksperter må vi forberede oss på oftere og kraftigere uvær i årene som kommer. Det krever omfattende beredskapsrutiner på utsatte steder, et godt takstmannsapparat for å vurdere skadene og tilstrekkelig avsetning av penger til å erstatte de økonomiske tapene.

Slik kan du redusere skadene ved kraftig uvær

Som enkeltpersoner er det lite vi kan gjøre for å unngå naturskader, men det er mye vi kan gjøre for å sikre oss selv og minimere konsekvensene når skaden inntreffer.​

Her får du tips om hvordan du kan begrense ødeleggelsene ved:

Dekkes naturskader av forsikringen?

Hvis du har en husforsikring eller innboforsikring i Norge er naturskade inkludert i forsikringen gjennom den norske naturskadeforsikringen​. Forsikringen er lovpålagt og prisen er lik for alle. Prisen på naturskadeforsikringen utgjør noen få promille av det du betaler for hus- eller innboforsikringen. Fristen for å melde en naturskade er tre år.

Som naturskade regnes
storm
skred
flom

Slik virker naturskadeforsikringen
Alle forsikringsselskaper som selger brannforsikring i Norge må være medlem i Norsk Naturskadepool (NP). Når det har skjedd en naturskade dekker hvert selskap sin del av skadene i forhold til den markedsandelen de har. Dette kalles den norske naturskadeforsikringen.​

Disse forsikringene dekker naturskader

Naturskader kan dekkes av forskjellige forsikringer avhengig av hva som blir skadet eller tapt.

Skader på bygninger og løsøre dekkes av naturskadeforsikringen på husforsikringen eller innboforsikringen.
Skader på biler og båter dekkes av bilforsikring og båtforsikring​.
Skader på privat vei, bro, jord eller skog kan dekkes av Statens naturskadefond etter søknad.