Vær og klima

Tips om skadeforebygging.

Antall naturkatastrofer rundt om i verden har økt sterkt de siste årene, og de menneskelige og materielle ødeleggelsene blir stadig mer omfattende. I Norge kommer naturkatastrofene og naturskadene som oftest i form av store nedbørsmengder, jordskred og flom.

Ifølge internasjonale klimaeksperter må vi forberede oss på oftere og kraftigere uvær i årene som kommer. Det krever omfattende beredskapsrutiner på utsatte steder, et godt takstmannsapparat for å vurdere skadene og tilstrekkelig avsetning av penger til å erstatte de økonomiske tapene.

Som enkeltpersoner er det lite vi kan gjøre for å unngå naturskader, men det er mye vi kan gjøre for å sikre oss selv og minimere konsekvensene når skaden inntreffer.​

Slik kan du redusere skadene ved kraftig uvær