Syk av muggsopp

Mugg er en av de vanligste årsakene til dårlig innemiljø og kan i verste fall gjøre huset ubeboelig for mennesker og dyr.

Internasjonal forskning konkluderer med at helseplagene er større i boliger med fuktproblemer. Fukt fremmer vekst av bakterier og muggsopper. Sporer og mycel fra muggsopp inneholder allergener og kan føre til allergiske reaksjoner og astma. Husstøvmidd og lagermidd trives ekstra godt ved høy fuktighet.

Muggsoppen danner flyktige organiske forbindelser som blant annet gir den karakteristiske lukten av muggsopp. De kan også produsere spesielle giftstoffer (mykotoksiner) som påvirker helsen avhengig av sårbarheten hos den enkelte. Dette gjelder også andre avfallsstoffer (glukaner) fra muggsopper.

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at

 • fukt og råteskader ikke skal forekomme i boligen
 • synlig mugg og mugglukt ikke bør forekomme i boligen

Hvem blir syk av muggsopp?

Fukt, mugg og store mengder soppsporer i støvet innendørs kan føre til helseplager for alle. De fleste muggsoppartene er normalt ikke farlige for friske personer, men blir vi utsatt for mye muggsopp over tid kan det påvirke helsen vår. Alle har en terskel for hvor mye muggsopp vi tåler. Jo oftere vi eksponeres for muggsopp, jo raskere nås terskelen.

De vanligste symptomene ved overeksponering av muggsopp er

 • luftveisinfeksjoner
 • hodepine
 • unormal tretthet
 • tørr hud
 • tørre og såre slimhinner i øyne, nese og hals
 • nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne

Alvorlighetsgraden kan variere fra lette symptomer til at man føler seg helt utslått. I sjeldne tilfelle kan muggsopp føre til mer alvorlige tilstander som feber og pustebesvær.

Muggsopp og astma

Studier viser at det å oppholde seg i en fukt- og muggsoppskadet bolig over tid gir økt risiko for å utvikle astma og kan forårsake eller forverre tilstanden for deg som har

 • astma
 • høysnue
 • andre allergier

Allergi og muggsopp

Allergikere reagerer mer på muggsopp enn andre, selv om de ikke er allergiske mot selve muggsoppen. Mange allergikere har også problemer med å oppholde seg i boliger som har vært fuktskadet også etter at alt materialet som var mugginfisert er fjernet. Årsaken er at veksten av mikroorganismene gir skadelige giftstoffer, såkalte toksiner, og at disse mykotoksinene også har satt seg i andre materialer og derfor fortsatt finnes i boligen. ​

Mugg i hus

Muggsopp er ofte et resultat av dårlig ventilasjon eller lekkasjer.

Fjerning av muggsopp

Hvis du har muggsopp i boligen er det viktig at den fjernes raskt.

Mange norske boliger er i dårlig stand

If Boligsjekk gir deg gode råd for å redusere faren for vannlekkasjer, sopp, råteskader, brann og tyveri. If Boligsjekk inngår i vår Super husforsikring.

Samle forsikringene dine hos oss

Få inntil 15 % fordelsrabatt