Husk - forsikringen dekker ikke alt

En husforsikring dekker mye, men har også noen begrensninger. Selv om man har den aller beste forsikringen må man likevel ta vare på huset sitt. Vi har samlet noen tips til deg! 

Beregn pris på husforsikring

1. Mal huset ditt hvert tiende år 

Som huseier har du et ansvar for vedlikehold av huset ditt, både utvendig og innvendig. Forsikringen erstatter ikke skader som kunne vært unngått hvis det har vært veldig dårlig vedlikehold.

En tommelfingerregel er at man burde male huset ca. hvert 10. år. At malingen flasser av over tid er normalt, og er en del av vedlikeholdsansvaret du som huseier har. 

2. Bruk kvalifiserte fagarbeidere

Benytter du deg av ukvalifisert arbeid på el- og VVS-anlegg medfører det høyere risiko for skade, og det er også ulovlig. Du risikerer derfor lavere/ ingen erstatning hvis det er sammenheng mellom skaden og arbeid utført av ukvalifiserte håndverkere.

Bruker du for eksempel en venn av deg til å legge en ny kurs fra sikringsskapet og det oppstår kortslutning eller brann vil du holdes helt eller delvis ansvarlig for skaden.

3. Gi oss beskjed om du endrer størrelse eller bruk av boligen

Bygger du ut, eller starter med utleie av hele eller deler av boligen din, er det viktig at du sier fra til oss. Prisen du betaler for forsikringen er gitt ut ifra informasjonen du gav da du kjøpte forsikringen. 

Boliger med utleie har høyere risiko for skade da det bor flere mennesker der og leietakere kan behandle boligen på en annen måte enn du som eier. Prisen på forsikringen er derfor noe høyere hvis du leier ut. Hvis du ikke gir beskjed kan du ende opp å betale for lite for forsikringen, og dette kan påvirke erstatningen ved skade.

4. Vær oppmerksom på nye skader på huset

Husforsikringen skal omfatte uforutsette skader. Hvis du som huseier ser at det er nye skader på huset ditt, har du ansvar for å utbedre dette for å unngå skader. 

En god ide er å utføre en ekstra sjekk av huset ditt et par ganger i året. Ser du for eksempel at takstein har falt av huset ditt etter en hard vinter er det viktig at du fikser takstein slik at du kan unngå framtidige vannskader.

5. Passe på huset ditt også når du reiser på ferie

Været i Norge er uforutsigbart men du kan likevel ha en viss peiling på hva som kan skje mens vi er på reise. Er det meldt sprengkulde burde du som huseier ha på varme i huset ditt. Har du skrudd av all varme og det resulterer i frostsprengte rør risikerer du at erstatningen blir redusert siden du som huseier har et ansvar for å holde bygningen tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader.

6. Bytt ut eldre og defekt utstyr

Forsikringen skal hjelpe deg å få skadet gjenstand/bygningen tilbake i tilsvarende stand. For å minske risikoen for skader er det viktig å ikke vente for lenge med å oppdatere teknisk utstyr i huset.

Bytt ut tekninsk utstyr med jevne mellomrom. Har du en 20 år gammel varmtvannsbereder som går lekk eller er årsak til en skade vil vi gjøre fratrekk for alder på en ny varmtvannsberederen.

Forsikring – trygghet mot uforutsette skader

Uansett hvor god du er på vedlikehold, kan skader oppstå. Husforsikringen vår er fullverdi, noe som garanterer deg å kunne kjøpe eller bygge nytt hus ved store skader.

  • Rask hjelp ved skade

    Vårt store nettverk av håndverkere sikrer deg rask hjelp ved skade.

  • Eksperter på bekjempelse av skadedyr

    Vi bekjemper alle typer skadedyr.

  • If Byggteknisk rådgivning

    Ring oss for tips og råd om vedlikehold av fritidsboligen din.