Feriebolig i utlandet

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Hus og innboforsikring
 4. Fritidsbolig i utlandet

Vi forsikrer boligen i utlandet​​​

Selv om du har fritidsboligen din i utlandet trenger ikke forsikringsselskapet ditt å ligge der. Vi tilbyr en trygg og tilpasset forsikring for ferieboliger i alle EU-land slik at du kan være trygg på at vi er her for deg hvis du trenger hjelp.  


 • Vi ordner alt

  Forsikringsavtalen din er på norsk og du betaler via din norske bank.

 • Forutsigbar og trygg

  Forsikringen er basert på norske lover, og tilpasset landet du har ferieboligen din i.

 • Norges beste kundeservice

  Skadesenteret løser opptil 80 % av alle saker i løpet av 24 timer.

Hva dekker fritidsboligforsikringen? Inkludert
Fullverdiforsikring på bygningen

Blir ferieboligen din totalskadet i for eksempel en brann, garanterer vi å betale alle kostnader i forbindelse med gjenoppbyggingen av ferieboligen - uten fradrag for alder og slitasje. Vi garanterer at erstatningen vår er tilstrekkelig for å bygge en tilsvarende bygning.

Brann

Vi erstatter brannskader på innbo, bygning og hageanlegg. Det kan ta lang tid å bygge opp ferieboligen etter en brann. I denne perioden tar vi hånd om hele gjenoppbyggingsprosessen slik at du så rask som mulig kan ta ferieboligen din i bruk igjen.

Vann og rørskader

Vi erstatter vannskader på innbo, bygning og hageanlegg, for eksempel ved styrtregn som resulterer i at vann trenger inn i bygningen fra terreng, grunn eller avløpsrør.

Vi erstatter ikke vannskader på bygningen som skyldes utett tak eller utett våtrom.

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Ved innbrudd erstatter vi skade på innbo, bygning og hageanlegg. Ved skadeverk og tyveri ved innbruddet erstatter vi alle eiendelene dine som ble stjålet og reparerer eventuelle skader tyvene har påført bygningen.

Ansvarsforsikring

Hvis du får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, så hjelper vi deg. For eksempel hvis trampolinen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen eller hvis du ved et uhell sykler på en parkert bil, vil vi hjelpe deg med saken og dekke et eventuelt erstatningskrav.

Naturskade

Blir tingene dine eller ferieboligen din skadet som følge av naturskader, som flom, storm, skred, vulkanutbrudd eller jordskjelv, erstatter vi skadene. Dette gjelder uavhengig av nasjonal lovgivning, der det for eksempel i Spania kan ta flere år før myndighetene utbetaler erstatning etter skade.

Reise- og oppholdsutgifter

Vi erstatter reise- og oppholdskostnader med inntil 20 000 kroner hvis du må oppsøke ferieboligen din i forbindelse med større skader.

Har du flere spørsmål?

Vi har laget en oversikt med spørsmål og svar rundt det de aller fleste lurer på når de skal forsikring sin bolig i utlandet. Finner du ikke svar på ditt spørsmål under kan du kontakte oss på 21 49 24 00.


Jeg leier ut ferieboligen min, kan jeg forsikre den hos dere?

Ja, forsikringen gjelder også ved utleie, men det er et krav at du selv bruker ferieboligen minimum 1 gang i året. Vi gjør oppmerksom på at hærverk og tyveri/underslag begått av leietaker, ikke er omfattet av forsikringen. Derfor anbefaler vi at du tar dine forholdsregler ved utleie ved for eksempel å sikre verdifulle eiendeler.

Hvilke forsikring trenger jeg?

Du trenger både en bygningsforsikring og en innboforsikring. Vi tilbyr begge deler, men forsikrer kun bygninger hvor du ikke har naboer i etasjen over eller under deg. Har du dette og du ikke har inkludert bygningsforsikring gjennom sameie eller tilsvarende, anbefaler vi å ta kontakt med et lokalt forsikringsselskap for å forsikre din del av bygningsmassen.

Kun jeg kun kjøpe innboforsikring?

Ja, vi tilbyr også kun innboforsikring for feriebolig i utlandet, hvis du ikke har behov for bygningsdelen av forsikringen.

Innboforsikringen vil også erstatte bygningsmessig tilleggsinnredning, som lettvegger og kjøkkeninnredning som eventuelt ikke er omfattet av bygnings-/skallforsikringen du har i utlandet.

Hvilken egenandel gjelder hvis jeg får skade på boligen?

Egenandelen er normalt på 4000 kroner ved de fleste skadetyper. Noen skadetyper har andre egenandeler: Jordskjelv og vulkanutbrudd: 2,5% av samlet forsikringssum for bygning og innbo, minimum 50 000 kroner. Flere enn et rørbrudd i løpet av 36 måneder: 24 000 kroner. Svikt i bygningskonstruksjoner: 20 000 kroner.

Er rettshjelpsforsikring inkludert i forsikringen?

I utgangspunktet ikke, men har du innboforsikring gjennom If for bolig eller fritidsbolig i Norge, gjelder denne også for feriebolig i utlandet.

Hva er skallforsikring?

Vi tilbyr dessverre ikke skallforsikring. Vi forsikrer kun bygninger hvor du ikke har naboer i etasjen over eller under deg. Du kan derimot likevel forsikre innboet i leiligheten din hos oss.

Vilkår

Samle forsikringene dine hos oss

Velg forsikringen du vil vite mer om
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Hus og innboforsikring
 4. Fritidsbolig i utlandet