Fritidsbolig i utlandet

Vi forsikrer feriehuset- eller leiligheten din i utlandet​​!​

Få pristilbud

Takk for gode skussmål!

  • Ny fritidsbolig ved totalskade

    Hvis boligen blir totalskadd får du erstatning til å kjøpe eller bygge en ny.

  • Tyveri og innbrudd

    Skulle du oppleve tyveri eller innbrudd, dekker vi tapet og eventuelle skader.

  • Naturskader

    Vi dekker skader etter flom, storm, skred, vulkanutbrudd og jordskjelv.

Forsikringens innhold

Dette dekker fritidsboligforsikringen

Dekninger Inkludert Inkludert
Inkludert

Blir fritidsboligen din totalskadet i for eksempel en brann, betaler If alle kostnader i forbindelse med gjenoppbyggingen av fritidsboligen.

Inkludert

Vi erstatter brannskader på innbo, bygning og hageanlegg. Det kan ta lang tid å bygge opp ferieboligen etter en brann. I denne perioden kan vi ta hånd om hele gjenoppbyggingsprosessen slik at du så raskt som mulig kan ta fritidsboligen din i bruk igjen.

Inkludert

Vi erstatter vannskader på innbo, bygning og hageanlegg, for eksempel ved styrtregn som resulterer i at store mengder vann trenger inn i bygningen fra terreng, grunn eller avløpsrør.

Vi erstatter ikke vannskader på bygningen som skyldes utett tak eller utett våtrom.

Inkludert

Ved innbrudd erstatter vi skade på innbo, bygning og hageanlegg. Ved skadeverk og tyveri ved innbruddet erstatter vi alle eiendelene dine som ble stjålet og reparerer eventuelle skader tyvene har påført bygningen.

Inkludert

Hvis du får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, så hjelper vi deg. For eksempel hvis solparasollen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen, eller hvis du ved et uhell sykler på en parkert bil, vil vi hjelpe deg med saken og dekke et eventuelt erstatningskrav.

Inkludert

Blir tingene dine eller fritidsboligen din skadet som følge av en naturulykke, som flom, storm, skred, vulkanutbrudd eller jordskjelv, erstatter vi skadene. Dette gjelder uavhengig av nasjonal lovgivning, der det for eksempel i Spania kan ta flere år før myndighetene utbetaler erstatning etter skade.

Inkludert

Vi erstatter reise- og oppholdskostnader med inntil 20 000 kroner hvis du må oppsøke fritidsboligen din i forbindelse med større skader.

Selv om du har feriehuset ditt i utlandet, trenger ikke forsikringsselskapet ditt å ligge der. Hos oss får du en god forsikring tilpasset fritidsboliger i alle EU-land som typisk Spania, Italia eller Danmark.  

Føl deg trygg

En fritidsbolig kan ofte stå en del tomt. Da er det godt å vite at du har en solid forsikring i ryggen. Skulle du oppleve tyveri, innbrudd, naturskader, brann eller vann- og rørskader, hjelper vi deg med kostnadene. Vi dekker også kostnader knyttet til gjenoppbygging av fritidsboligen hvis den skulle bli totalskadd, typisk i en brann. 

Reise- og oppholdsutgifter

Hvis du må reise og besøke fritidsboligen din etter en skade, dekker vi opptil 20 000 kroner til reise- og opphold. 

Et eldre par står på en balkong i en leilighet

Ofte stilte spørsmål

Få opptil 15 % rabatt ved å samle forsikringene dine hos oss!