Øvelseskjøring

Planlegger du å ta lappen? Her får du noen gode råd til hva du bør huske på før du skal ut på veien og øvelseskjøre!

Hvorfor øvelseskjøre?

Jo mer du trener, desto flinkere sjåfør blir du. Mengdetrening gir ulike verdifulle erfaringer, og gjør at du minsker risikoen for ulykker på veien i fremtiden.

Forskning viser en tydelig sammenheng mellom hvor mange timer eller kilometer man kjører før førerprøven, og risikoen for trafikkulykker i etterkant. Statens vegvesen anbefaler 140 timer med mengdetrening før førerprøven blir gjennomført.

Øvelseskjøringsskilt

Hvordan fungerer bilforsikring ved øvelseskjøring?

Du trenger ikke å justere bilforsikringen ved øvelseskjøring. Skulle det skje noe, er det heller ikke høyere egenandel eller avkortning.

Har du derimot fått lappen og er under 23 år, må dere legge til tilleggsdekningen "Ung fører" i familiebilens forsikring. Det gjør dere enkelt her. Ps! Har du fullført Lappen-appen, er denne tilleggsdekningen gratis.

Regler for øvelseskjøring:

Du som skal øvelseskjøre:

1. Må ha fylt 16 år.
2. Må ha trafikalt grunnkurs.
3. Kan kun øvelseskjøre i Norge.

Du som er ledsager:

1. Må ha fylt 25 år.
2. Må ha hatt førerkort de siste 5 årene.
3. Kan ikke ta betalt for opplæringen.
4. Må være i stand til å kjøre bil (ikke ruspåvirket eller syk).

Bilen:

1. Må ha et L-skilt festet bak på bilen.
2. Må ha et ekstra innvendig speil.
3. Skal være forsikret, med vognkort del 1 i bilen og i forsvarlig stand.

Råd og tips for øvelseskjøring:

  • Start på en stor og åpen parkeringsplass.
  • Vær uthvilt, hvis ikke kan det påvirke konsentrasjon og reaksjonsevne.
  • Følg trafikkreglene, og pass på fartsgrenser, trafikkskilt og veimerking.
  • Pass på myke trafikanter som gående og syklister.
  • Hold riktig avstand til bilen foran, minst 3-sekunders regelen.
  • Ta ofte en titt i det innvendige speilet, og i sidespeil/over skulderen når du skal bytte fil.
  • Kjør i ulike typer miljøer som i byen, på motorvei og på landevei. Kjør også til ulike tider på døgnet og i ulikt type vær.

Få 70 % startbonus!

Øvelseskjører du 2 000 kilometer med Lappen-appen, får du hele 70 % startbonus! I tillegg slipper dere å betale ekstra for at du bruker familiens bil før du har fylt 23 år. 

Les om Lappen-appen