Securmark tyverimerking av båt

Hvert år stjeles et betydelig antall fritidsbåter i Norge. Securmark tyverimerking bidrar til å gjøre det lettere å finne igjen båtene, og merkingen gjør sitt til at færre båter stjeles.

Umulig å fjerne merking

Securmark tyverimerking omfatter, i tillegg til inngravering av ID-koder, påføring av tusenvis av mikromerker på skrog, instumenter, motor etc. Merkingen er umulig å fjerne. En Securmark-merket båt gir lavere pris på båtforsikringen.

Veiledende pris på Securmark-merking

Båt under 5 meter         1 990 kroner

Båt over 5 meter         2 490 kroner

Forhandlere som utfører merking

Internasjonal database

Securmark tar vare på opplysningene om båten din. En internasjonal database sørger for at alle opplysningene blir lagret på en forsvarlig måte. Kjøper du en merket båt kan kontakte Securmark for å kontrollere eierforholdet. På den måten kan du unngå å kjøpe tyvegods. 

Kontakt Securmark

Ved spørsmål om tyverimerking, ring Securmark.

Telefon: 37 06 29 00

Ha en trygg båtsesong

Finn båtforsikringen som passer deg.