Securmark tyverimerking av båt

Hvert år stjeles et betydelig antall fritidsbåter i Norge. Securmark tyverimerking bidrar til å gjøre det lettere å finne igjen båtene, og merkingen gjør sitt til at færre båter stjeles.

Umulig å fjerne merking

Securmark tyverimerking omfatter, i tillegg til inngravering av ID-koder, påføring av tusenvis av mikromerker på skrog, instumenter, motor etc. Merkingen er umulig å fjerne. Et Securmark-merket båt gir lavere pris på båtforsikringen.

Du kan finne mer informasjon Securmarks egne nettsider

Internasjonal database

Securmark tar vare på opplysningene om båten din. En internasjonal database sørger for at alle opplysningene blir lagret på en forsvarlig måte. Kjøper du en merket båt kan kontakte Securmark for å kontrollere eierforholdet. På den måten kan du unngå å kjøpe tyvegods. 

  • Kontakt Securmark

    Ved spørsmål om tyverimerking, ring Securmark.

    Ring 37 06 29 00
  • Ha en trygg båtsesong

    Det er viktig å forsikre båten. Her finner du båtforsikringen som passer deg.

    Les mer om båtforsikring