Vinteropplag av båten

Båtsesongen er på hell, og mange båter skal i vinteropplag. Her har vi samlet våre beste tips til hva du bør tenke på, enten om båten skal i opplag på land eller ligge i vinterhavn.

Båter i en båthavn på vinterstid

Høsten og de første kuldegradene har en tendens til å komme litt brått på, og med en vinter friskt i minne med mye kulde, snø og vind vet vi som har båt at grunnarbeidet er viktig. Her har vi samlet noen huskeregler før vinteren melder sin ankomst.

For båter som skal i opplag på land

Vask av båten

 • Få rengjort undervannskrog grundig – gjerne med høystykkspyler. De flest båtforeninger og marinaer har dette som en del av tjenesten når båten løftes på land. Vask også resten av båten om du har du tid og mulighet. Det kan det være lurt å polere og vokse båten for å beskytte overflaten. Det gjør jobben enklere til våren!
 • Vask båten innvendig. Fukt og gammel skit er en dårlig kombinasjon med tanke på fuktskader og lukt.
 • Sørg for at alt vann i kjølsvinet har rent ut (for båter med bunnplugg) eller er tørket opp. Vann som fryser om bord, kan gjøre stor skade.
 • Ta ut alt som kan skades av fukt (puter, vester også liknende) med mindre du er sikker på at luftfuktigheten ikke blir for høy.
 • Pass på god gjennomlufting i båten og la gjerne skapdører og skuffer stå åpne. Still puter og madrasser på høykant hvis du ikke tar de meg hjem.

Opplagsstøtter og vinterpresenning

 • Sjekk av båten står på et plant og stabilt underlag, og tilstrekkelig støttet opp.
 • Hvis det er fare for at regn og snø kan skade båten og utstyr, skal den tekkes med presenning som tåler vind, snø og regn. En forutsetning er at det legges over et stativ som tåler belastningen.
 • Sjekk og juster surringer jevnlig. Husk også at presenningen ikke skal festes i krybbe eller støtte, men i båt eller med kanner fylt med væske eller sand. Obs! Det er ikke lurt å henge kanner på lange snorer – da pendler de og kan gjøre skade på egen eller nabobåten i sterk vind.
 • Sørg for at det er god ventilasjon slik at luften sirkulerer fritt.
 • Bakkestativ kan være en fordel da det reduserer belastning på støtter/båt ved kraftig vind eller nedbør.
Seilbåt i sjøhavn som har veltet

Vannsystem

 • Tøm septik- og ferskvannstanker, og fyll frostvæske i toalett og vannlåser.
 • Fjern eventuelle væsker som kan fryse, som vaskemidler og drikkevarer.
 • Kontroller og beveg bunnventiler og overbordventiler.

Motor, batteri og elektronikk

 • Bytt gjerne olje og filter, og sjekk kjølevæsken.
 • Vinterkonserver motor. Sjekk med fabrikant, her er det forskjellig praksis og i tillegg er det stor forskjell på innenbords- og utenbordsmotorer. Husk den skal kunne tåle en kald vinter, og ikke gjør deg avhengig av at det er strøm/varme om bord.
 • Om mulig, ta batteriet/batteriene ut av båten, og lagre de på et frostfritt sted med jevnlig lading (vedlikeholdslading). Hvis batteriene er om bord, sørg for det samme.
 • Fyll gjerne opp diesel eller bensin slik at det blir dårligere klima for kondensering i tankene.
 • Kartplotter som kan demonteres bør tas med hjem eller lagres et annet sikkert sted. Det samme gjelder annen elektronikk som enkelt kan demonteres. Det sparer utstyret, samtidig som det gjør båten mindre attraktiv for ubundne gjester!

Kalesje og sprayhood

Kalesjer og sprayhoods bør tas av. Disse tåler sjeldent et skikkelig snøfall, og plastrutene går fort i stykker ved kulde.  

Lukk og lås

Lås alltid luker og dører, og ta med alt av verdigjenstander.

For seilbåter på land

Samme prosedyre som over, men står masten oppe er det viktig å ta ned seil. Skulle de løsne er det et enormt vindfang og båten kan raskt velte, eller få skader i skroget grunnet stor belastning fra opplagsstøtter. Ta de gjerne med til en seilmaker for sjekk før neste sesong.

Ekstra støtter er også en forutsetning for seilbåter med masten oppe!

Båthavn med seilbåter vinterstid

For båter i vinterhavn

Flere av punktene over gjelder også for båter som skal ligge på sjøen. I tillegg gjelder disse:

 • For seilbåter anbefales det å ta av seilene. Ta de gjerne med til en seilmaker for sjekk før neste sesong.
 • Husk å stenge alle skroggjennomføringer i perioden 1. november – 31. mars.
 • Frostsikre gjennomføringer.
 • Vinterkonserver motor og vannsystemer – se punkter beskrevet over.
 • Sørg for solid tildekking og god ventilasjon.
 • Det er mye vindfang i en presenning, og det er derfor ekstra viktig at båten er solid og riktig fortøyd.

Husk å sjekke båten regelmessig

Sjekk båten regelmessig gjennom vinteren for å unngå at den tar skade.

Skriv gjerne registreringsnummer og/eller navnet og telefonnummeret ditt godt synlig på presenningen eller et annet synlig sted. Da kan andre få tak i deg hvis de ser at båten trenger tilsyn, eller ser noe annet mistenkelig.

Hvorfor er båtforsikring viktig også under vinteropplaget?

Her er noen gode grunner til hvorfor det er smart å beholde forsikringen også gjennom vinterhalvåret:

Brannskader:
Brann i egen båt, i nabobåten eller opplagshallen dekkes med minimum delkasko.

Opplagsmateriell:
Skade på opplagsmateriell dekkes opptil 50 000 kroner med Kasko, og ubegrenset med Super.

Tyveri eller hærverk:
Båter i opplag er utsatt tyveri av utstyr, båt og/eller motor. Dette dekkes med minimum delkasko.

Skader under transport:
Kasko dekker skader under opptaket/sjøsetting og transport til og fra opplag.

Andre mulige skader:
Kasko dekker skader som følge at båten velter i krybben. Opplever du at en annen båt velter over din, vil kaskoforsikringen din måtte dekke skadene. Unntaket er dersom eier av nabobåten handlet grovt uaktsomt, da vil i så fall eier av nabobåten blir rettslig ansvarlig.

Ansvar: Hvis din båt forårsaker skade på andres eiendom eller personskade.

Relaterte artikler