Meld fra om dødsfall

Kontakt oss ved dødsfall

Ved dødsfall vil tiden som følger være vanskelig både for avdødes nærmeste familie og for avdødes arbeidsgiver/forening/forbund. Vi ønsker å bistå deg som pårørende så raskt og enkelt som mulig ved at du melder fra til oss. Vårt telefonnummer er 21 49 24 00.

Når vi har mottatt meldingen, kontakter vi nærmeste pårørende i løpet av første arbeidsdag eller på annet passende tidspunkt. Er du usikker på om forsikringen omfatter dødsfallet, ber vi om at du gir oss beskjed uansett.

Hva skjer etter at dødsfallet er registrert?

Så snart dødsfallet er registrert hos oss, vil nærmeste pårørende og arbeidsgiver/forening/forbund bli kontaktet enten pr. telefon eller e-post/brev. Har du dokumenter i forbindelse med dødsfallet, ber vi deg vennligst ta vare på disse. Vi ber om dem ved behov.