Flytebrygger og flytende oppdrettsutstyr

Vi vet hvilken forsikringer som er riktig for virksomheten din. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg og gir forslag på forsikring.

Tilbud på forsikring
Flytebrygger og flytende oppdrettsutstyr Alle farer Brann, tyveri, ansvar, naturskade Brann, tyveri, ansvar
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert

Forsikring for flytebrygger og flytende oppdrettsutstyr

Vår styrke er erfarne underwritere og skadeoppgjør med bransjekunnskap.

Forsikringen dekker ikke

  • material- eller konstruksjonsfeil, manglende vedlikehold, slitasje, tæring eller uriktig montasje
  • skade som leverandør kan gjøres ansvarlig for eller skade som omfattes av leverandørs garanti eller kontraktsforhold
  • omkostninger til utlegging av fortøyningsutstyr dersom forsikringsobjektet sliter seg eller kommer ut av posisjon
  • ansvar for skade på båter og utstyr tilhørende oppdrettsanlegget
  • ansvar for skade på person eller tap av liv