Flytebrygger og flytende oppdrettsutstyr

Vi vet hvilken forsikringer som er riktig for virksomheten din. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg og gir forslag på forsikring.

Tilbud på forsikring
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Kystkasko og fiskeoppdrett
 4. Fiskeoppdrettsforsikring
 5. Flytebrygger og flytende oppdrettsutstyr

Når du skal forsikre flytende oppdrettsutstyr kan du velge mellom tre forsikringsalternativer.


Flytebrygger og flytende oppdrettsutstyr Alle farer Brann, tyveri, ansvar, naturskade Brann, tyveri, ansvar
Andre skader på objektet​
Naturskade og påkjørsel​
Brann​
Tyveri​
Ansvar støtning​

Flytebrygger og flytende oppdrettsutstyr

Vår styrke er erfarne underwritere og skadeoppgjør med bransjekunnskap.

Forsikringen dekker ikke

 • material- eller konstruksjonsfeil, manglende vedlikehold, slitasje, tæring eller uriktig montasje
 • skade som leverandør kan gjøres ansvarlig for eller skade som omfattes av leverandørs garanti eller kontraktsforhold
 • omkostninger til utlegging av fortøyningsutstyr dersom forsikringsobjektet sliter seg eller kommer ut av posisjon
 • ansvar for skade på båter og utstyr tilhørende oppdrettsanlegget
 • ansvar for skade på person eller tap av liv
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Kystkasko og fiskeoppdrett
 4. Fiskeoppdrettsforsikring
 5. Flytebrygger og flytende oppdrettsutstyr