Flytebrygger og flytende oppdrettsutstyr

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på forsikring av flytebrygger og flytende oppdrettsutstyr.

  1. Flytebrygger og flytende oppdrettsutstyr

Når du skal forsikre flytende oppdrettsutstyr kan du velge mellom tre forsikringsalternativer.

Flytebrygger og flytende oppdrettsutstyr Alle farer Brann, tyveri, ansvar, naturskade Brann, tyveri, ansvar
Andre skader på objektet​
Naturskade og påkjørsel​
Brann​
Tyveri​
Ansvar støtning​
  1. Flytebrygger og flytende oppdrettsutstyr