Ulykke på reise

Her kan du søke erstatning for utgifter i forbindelse med ulykke som medfører personskade.

Meld personulykke på reise Ulykke før reisen? Meld avbestilling her

Erstatning for utgifter ved personskade på reise

Ha dette klart når du melder skade: 

  • BankID / BankID på mobil.
  • Fødselsnummer (11 siffer) på alle du søker for. 
  • Avtalenummer hvis du ikke eier forsikringen selv.
  • Beløp/kvitteringer for det du ønsker erstattet.

Hva gjør du ved alvorlig ulykke i utlandet?

  • Trenger du akutt medisinsk hjelp, oppsøk lege eller sykehus så fort som mulig. Du finner våre godkjente leger og sykehus i utlandet i Europeiske appen. 
  • Ta kontakt med oss hvis du blir innlagt på sykehus, og behandlingen forventes å overstige 10 000 kroner eller det kreves operasjon. Hvis du trenger å fremskynde eller utsette hjemreisen din, må du også ta kontakt med oss først. Telefon  +47 21 49 24 00 
  • Ta vare på medisinske dokumenter som legeerklæring og resept.

Hva dekker reiseforsikringen?