Skadet eller stjålet mobiltelefon

Du får hjelp på 1-2-3

1. Meld skaden

Ved skade eller tyveri, meld fra til oss. Tyveri må også meldes til politiet. Sperr også eventuelle mobilabonnementer og andre brukerkontoer som kan misbrukes.

Meld skade på mobil
Meld tyveri av mobil

2. Erstatning avklares

Vi tar kontakt med deg og informerer deg om hva du eventuelt kan få dekket.

3. Skaden utbedres

Du får utbetalt erstatning, fratrukket din egenandel. Ved skade, velger du selv om du vil bruke erstatningen til å reparere eller kjøpe ny mobil.

Nyttig å vite skade eller tyveri av mobil

Se hva forsikringen dekker

Ved skadet mobil

 • Super innboforsikring dekker plutselig skade på mobilen. Det kan være en glass-skade eller annen plutselig skade.
 • Du kan også være dekket dersom du er på reise og har Super reiseforsikring hos oss.

Ved tyveri av mobil

 • Standard innboforsikring dekker tyveri av mobil fra hjemmet ditt.
 • Super innboforsikring dekker tyveri også utenfor hjemmet, for eksempel fra skole, treningssenter eller fra bilen.
 • Dersom du har reiseforsikring hos oss og er på reise, er du dekket av reiseforsikringen.

Er du usikker på hvilken forsikring du har, finner du dette på Mine sider eller ved å kontakte oss. På Mine sider finner du også fullstendige vilkår for forsikringen din.  

Se hva forsikringen ikke dekker

Hvis du har Standard innboforsikring dekkes ikke: 

 • Uhellskader.
 • Tyveri som skjer utenfor hjemmet.

Er du usikker på hvilken forsikring du har, finner du dette på Mine sider eller ved å kontakte oss. På Mine sider finner du også fullstendige vilkår for forsikringen din.  

Din egenandel

Egenandelen er 1 000 kroner.

Så lenge du ikke har skader hos oss, opparbeider du deg en «egenandelsfordel». Hvis du har penger stående her, kan du bruke dem til å betale hele eller deler av egenandelen. Du finner din valgte egenandel og hvor mye du eventuelt har oppspart på egenandelsfordelen på Mine sider

  Spørsmål vi ofte får om skade og tyveri av mobil

  Er det fradrag for bruk eller slitasje?

  Avhengig av mobilens alder, vil det kunne bli et fradrag i erstatningen sammenlignet med nypris for tilsvarende telefon.  Dette fordi en mobiltelefon som er brukt ikke vil være verdt like mye som en ny telefon.

  Kan jeg kjøpe ny eller reparere mobilen?

  Hvis det er billigere å reparere enn å kjøpe ny mobiltelefon, får du erstatning etter hva det koster å reparere mobilen. Men du velger selv hva du vil bruke erstatningsbeløpet til.

  Skal jeg ta vare på den ødelagte mobilen?

  Vi ønsker at du tar vare på den ødelagte mobilen til vi har tatt kontakt med deg. Hvis du har kvittering for kjøpet av mobilen tilgjengelig, går det raskere å beregne et eventuelt erstatningsbeløp.

   

  Hva gjør jeg om det koster mindre enn 1000 kroner å reparere mobilen?

  Hvis reparasjonen koster mindre enn 1 000 kroner, trenger du ikke melde skaden til oss, for da vil din egenandel uansett være større enn det du ville fått i erstatning. Unntaket er hvis du er If fordelskunde, og har oppspart egenandelsfordel hos oss. Din eventuelle oppsparte egenandelsfordel finner du på Mine sider.

   

  Må jeg ha tatt vare på kjøpskvitteringen?

  Du trenger ikke ha kvitteringen for å melde skaden til oss. Men hvis du har kvittering for kjøpet av mobilen tilgjengelig, går det raskere å beregne et eventuelt erstatningsbeløp. I alle tilfeller må du kunne dokumentere kjøpet. 

  Spesielt for deg som har Iphone

  Vi bruker ofte Apples serviceprogram som grunnag når vi vurderer et eventuelt erstatningsbeløp for iPhone.

  Vi hjelper deg

  Skriv til oss
  Ring 21 49 24 00
  Vår postadresse er:
  If, Postboks 240, 1326 Lysaker

  Fant du det du lette etter?

  Vi vil gjerne ha din tilbakemelding. Det hjelper oss å lage et bedre nettsted. 

  Gi din tilbakemelding