Skriv til oss om skade

Velg "Meld skade" for nye skader.

Du trenger ikke sende oss melding dersom du venter på en tilbakemelding på allerede innmeldt skade. Vi tar kontakt med deg når vi er kommet til din sak. Hvis du har tilleggsinfo i en sak du allerede har meldt, kan du sende oss en melding som vil bli lest av oss når vi begynner å behandle din skadesak. Du må oppgi skadenummeret i kontaktskjemaet, så ha det klart.