Vær trygg med riktig kjørelengde

Logg inn og endre kjørelengde

Stemmer kjørelengden din? 

Hvor langt du kjører i året sier noe om risikoen for en bilskade. Kjører du mer enn du har oppgitt, kan du risikere at erstatningen ved skade blir lavere en du forventer. 

Sjekk og endre kjørelengde

Du finner informasjon om kjørelengden du har i dag, og mulighet til å endre den, under forsikringsdetaljene for bilen din på Mine sider. Du trenger kun å oppgi hvor langt bilen har gått, så regner vi ut hvilken kjørelengde du bør ha.