Slik forstår du den første fakturaen din

Noen av våre kunder lurer på månedsbeløpet på første fakturaen, som ikke stemmer med det de fikk oppgitt. Her får du forklaringen!

Slik beregnes månedsbeløpet første året

I mange tilfeller deles årsbeløpet på 11 måneder de første året. Dette gjøres fordi det er en lovpålagt betalingsfrist på 30 dager på den første fakturaen du mottar fra oss. 

Eksempel:

Årsprisen på forsikringen din er 1 200 kroner. Ved månedlig betaling blir regnestykket slik:

År 1: 1 200/11 = 109 kroner i måneden

År 2: 1 200/12 = 100 kroner i måneden

Fra 2. året deles altså årsbeløpet på 12 og du får den månedsprisen du først fikk oppgitt. 

Bilde viser betalingsplan der månedbeløp ved 2. forfall avviker fra resten av betalingsplanen.

Ønsker du å endre betalingsdato kan du sende oss beskjed via dette skjemaet.

Ønsker du å endre fra/til avtalegiro kan du gjøre dette ved å logge inn på Mine sider.

Skjermdump fra Mine sider