Betaling og faktura

Opprett din betalingsavtale på Mine sider.

Med avtalegiro eller e-faktura slipper du å taste inn lange KID- og kontonummer. Avtalegiro blir automatisk trukket fra kontoen din på forfallsdato, mens e-faktura kommer ferdig utfylt i nettbanken din, og må godkjennes av deg før betalingen blir gjennomført.

Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, etablerer du betalingsavtale for hver av dem. Du kan benytte forskjellige betalingsmåter på hver av avtalene. Hvis du har både skadeforsikringer (for eksempel bil- eller husforsikring) og personforsikringer (for eksempel livsforsikring), vil disse alltid etableres på hver sin forsikringsavtale.

Du kan ikke kombinere e-faktura og avtalegiro hos oss, men må velge én av dem. Ønsker du ikke å betale med avtalegiro eller e-faktura, sender vi deg vanlig papirfaktura i posten.

svar på ofte stilte spørsmål

Hvor ser jeg mine betalinger og fakturaer?

På Mine sider finner du all informasjon om dine betalinger og fakturaer

  • Se hva du betaler for forsikringene dine
  • Få oversikt over ny pris ved den årlige fornyelsen av forsikringsavtalen. Den vil være tilgjengelig i Mine sider rundt en måned før ny avtaleperiode starter.
  • Se når og hvor mye du skal betale fremover
  • Se hva du har betalt tidligere
  • Opprett avtalegiro eller e-faktura

Mine sider

Hva er avtalegiro?

Avtalegiro er en avtale mellom deg og banken din. Når du har opprettet avtalegiro, gir du banken fullmakt til å betale regningen din uten at du trenger å godkjenne hver betaling selv. Du kan knytte avtale om avtalegiro opp mot den bankkontoen du selv ønsker, det er også mulig å la en annen person opprette avtalegiro for forsikringsavtalen din, dersom det er en annen som skal betale regningen.

Hvis du ønsker å flytte avtalen om avtalegiro til en annen bank, må du først slette avtalen i den gamle banken din, og så opprette ny avtale med din nye bank. Husk i så fall at du må slette hele avtalen om avtalegiro i den gamle banken, og ikke bare slette et betalingstrekk.

Når du oppretter avtale om avtalegiro, må du sette opp en grense for hvor mye som kan trekkes fra kontoen din ved hver betaling (beløpsgrense). Dette er bare en sikkerhetsgrense, vi vil uansett trekke kun det som fremgår av betalingsplanen din. Hvis du har satt en beløpsgrense som er lavere enn det som skal betales, blir ikke betalingen gjennomført. Vi vet ikke hvilken beløpsgrense du setter siden dette ligger i avtalen mellom deg og din bank. Det er derfor viktig at du selv passer på at beløpsgrensen er høy nok slik at du unngår unødvendige betalingspåminnelser og ekstra kostnader.

Opprett avtalegiro

Hva er e-faktura?

​Med e-faktura vil du motta fakturaen ferdig utfylt i nettbanken. Betalingen går ikke automatisk slik som for avtalegiro, du må godkjenne betalingen i nettbanken for at den skal bli gjennomført. 

Opprett e-faktura

Jeg har fått e-faktura fra dere, men har ikke bestilt dette

Hvis du i nettbanken din eller i Vipps-appen har sagt ja til «Alltid e-faktura», opprettes e-faktura for deg automatisk og du vil da få e-faktura direkte i nettbanken. Hvis du allikevel ikke ønsker e-faktura etter at e-faktura er aktivert kan du avslutte denne i nettbanken din og du vil motta faktura fra oss i posten. Det er da viktig at du avslutter selve avtalen om e-faktura og ikke bare sletter e-fakturaen du har mottatt fra oss. Du kan også kontakte oss så vil vi hjelpe deg med dette. Dersom du heller ikke for fremtiden ønsker å motta e-faktura automatisk må du skru av samtykket for «Alltid e-faktura» i nettbanken din eller i Vipps-appen.

Jeg har mottatt flere fakturaer, hvilke skal jeg betale?

Hvis du gjør endringer i forsikringsavtalen som gjør at prisen blir en annen, justerer vi prisen på de fakturaene vi sender deg.
Hvis du allerede hadde fått en faktura (papirfaktura eller e-faktura), og så får en ny med justert beløp (på samme forsikringsavtale), er det den siste fakturaen du skal betale. Hvis du derimot har avtalegiro, skal du alltid la alle gå til betaling, vi gjør alltid nødvendige justeringer av beløpene på avtalegiro dersom forsikringsavtalen endres.

Husk at dersom du har flere forsikringsavtaler, så vil du få fakturaer for hver av dem. Da skal du naturligvis betale alle.

Kan jeg dele opp betalingen?

Når du etablerer e-faktura eller avtalegiro vil du alltid få 12 betalingsterminer i året. Dersom du ønsker det, kan du senere endre dette til 1, 2, 3 eller 4 årlige betalingsterminer via Mine sider

Med papirfaktura kan du velge mellom 1, 2, 3 eller 4 terminer i året.

Vi tar ikke noe betalingsgebyr, så du betaler akkurat det samme uansett hvor mange årlige betalingsterminer du velger. Du bestemmer selv hvilken dato i måneden du ønsker å ha fast betalingsfrist.  Endre forfallsdato

Kan jeg betale raskere enn hva betalingsplanen sier?

Ja, du kan betale inn mer enn det som er avtalt, det er da viktig at du bruker riktig KID og kontonummer slik at betalingen blir registrert riktig. Du finner KID og kontonummer på Mine sider. Etter en slik ekstrabetaling vil vi justere beløpet på fremtidige betalingsterminer

Jeg har fått et annet månedsbeløp enn hva som ble oppgitt

Månedsprisen du fikk oppgitt på da du kjøpte forsikringen, er årsprisen delt på 12 måneder. Men, det tar litt tid før du får fakturaen, og du har også 30 dager betalingsfrist på den første fakturaen. Vi deler derfor årsprisen på 11, ikke 12, for på den måten får du god tid til å betale den første fakturaen.

Hver faktura blir da litt høyere enn den månedsprisen du fikk oppgitt på if.no, men siden du betaler bare 11 ganger, blir summen for det første året naturligvis akkurat den samme. Fra og med det andre forsikringsåret vil årsbeløpet være delt på 12, og du får 12 fakturaer i året.

Jeg har betalt for mye, hvordan får jeg pengene tilbake?

Hvis du har betalt inn et høyere beløp enn du skal slik at vi skylder deg penger, vil vi trekke fra det vi skylder deg på den neste fakturaen. Hvis vi skylder deg mer enn det du skal betale på neste faktura, sender vi deg ikke betalingsvarsel i hele tatt. Hvis du ønsker å få pengene tilbakebetalt med én gang, kan du kontakte oss, så ordner vi det. 

Kontakt oss 

Jeg har mottatt faktura selv om jeg har sagt opp forsikringen eller angret på kjøpet

Når du sier opp en forsikring, vil den gjelde helt til den datoen oppsigelsen gjelder fra. Du vil derfor få en sluttfaktura på det beløpet som eventuelt gjenstår å betale. Og motsatt, hvis du har betalt for en periode etter at oppsigelsen gjelder, vil vi betale deg tilbake det beløpet du har betalt for mye.

Du må også betale for de dagene du har hatt forsikring dersom du bruker angreretten og sier opp forsikringen innen 14 dager etter kjøp.

Hvordan betale fra utlandet?

Innbetaling fra utlandet kan gjøres til Nordea Norge.

IBAN: NO2960030635704
BIC/SWIFT: NDEANOKK

Jeg har bilforsikring og på fakturaen står det at jeg må betale Trafikkforsikringsavgift. Hva er det?

Trafikkforsikringsavgift til staten erstatter årsavgiften for kjøretøy. Staten har pålagt forsikringsselskapene å kreve inn denne avgiften sammen med betaling for forsikringen, og å sende disse pengene videre til Staten. Trafikkforsikringsavgiften vil følge den betalingsordningen du har valgt for bilforsikringen din.

Les mer om Trafikkforsikringsavgiften 

Jeg trodde jeg hadde betalt automatisk, hva kan ha gått galt?

Det kan være flere årsaker til at en automatisk betaling ikke er gjennomført:

  • Beløpsgrensen på avtalegiro er overskredet. Pass på at beløpsgrensen er høyere enn det du skal betale, du kan endre beløpsgrensen i nettbanken din.
  • Du har ikke dekning på konto.
  • Du har ikke bekreftet betaling på varselet banken har sendt deg om ny e-faktura.
  • Du har ikke opprettet hverken e-faktura eller avtalegiro

Hva skjer om jeg ikke betaler innen forfallsdato?

Hvis du ikke betaler fakturaen innen forfallsdato, vil vi sende deg en betalingspåminnelse med ny betalingsfrist. Du vil da bli ilagt et purregebyr og forsinkelsesrente.

Hvis du heller ikke betaler innen betalingsfristen på betalingspåminnelsen, vil forsikringen automatisk opphøre dagen etter forfallsdato. Dersom du betaler beløpet etter denne fristen, vil ikke forsikringen settes i kraft igjen automatisk. Hvis du i en slik situasjon ønsker å videreføre forsikringen, må du ta kontakt med oss

Du vil motta sluttfaktura for den perioden du har hatt en gyldig forsikring hos oss. Dersom ikke sluttfaktura betales innen fristen, vil beløpet bli oversendt til inkasso og krevet inn av inkassoselskapet Lindorff.