Europeisk helsetrygdkort

Hva er forskjellen på Europeisk helsetrygdkort og Europeiske reiseforsikring?

Skal du på reise i EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort.

Dette kortet utstedes av Helfo, og gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling ved sykehus eller lege som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i landet du oppholder deg i.

Eventuelle faste legesjekker og INR-kontroller som ikke er dekket av reiseforsikring, vil være dekket hos offentlig helsevesen med Europeisk helsetrygdkort.

Kortet bestiller du på helsenorge.no

Europeisk helsetrygdkort erstatter ikke reiseforsikring

Du har rett til samme vilkår som landets innbyggere, og du må derfor betale de samme egenandelene som dem. Er det helsekø, vil du også havne i den.

Du må også være obs på at du ikke nødvendigvis får dekket alle utgifter til helsetjenester fra det offentlige. Dette kan for eksempel gjelde sykehusopphold.

Standarden på det offentlige helsevesenet kan variere mye fra land til land. På flere steder er private tilbud det beste. Private tilbud er ikke dekket med helsetrygdkort, men med reiseforsikring, og du har rett til å velge private helsetjenester fremfor offentlige utenfor Norden.

Helsetrygdkortet dekker heller ikke utgifter til hjemreise, ambulansefly eller tilkalling av familiemedlemmer hvis du blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke.