Derfor trenger du ikke egen elsykkelforsikring

Visste du at tyveri av de fleste elsykler er dekket av innboforsikringen? Sjekk om forsikringen dekker din elsykkel.

Elsykkel
Foto: Getty Images

Innboforsikringen er den vanligste forsikringen sykkeltyverier dekkes av. Hos de fleste forsikringsselskaper er elsykkel likestilt med vanlig tråsykkel når det kommer til tyveri, og derfor trenger du ikke egen elsykkelforsikring.

Den må imidlertid oppfylle vilkårene myndighetens regler om hva som regnes som elsykkel. Elsykler skal oppfylle de samme kravene som gjelder for vanlige sykler. I tillegg er det egne bestehjelpemotorens kraft og virkemåte. Blant annet skal hjelpemotoren koble ut når sykkelen når en hastighet på 25 km/t, eller tidligere dersom syklisten slutter å trå/veive.

Maksbeløp og egenandel på elsykkelforsikring

Maksbeløpene og egenandelene ved sykkeltyveri kan variere fra de ulike forsikringsselskapene, så det kan være lurt å sjekke nærmere med selskapet ditt hva innboforsikringen dekker på sykkelområdet.

Sykkel som blir stjålet når den står låst utenfor hjemmet, på jobb, skole, utenfor butikk eller annet sted, erstattes med inntil 40 000 kroner. Egenandelen er på 4 000 kroner hvis du har Utvidet innboforsikring, og 2 000 kroner hvis du har Super innboforsikring.

Elsykkel er forsikret på samme måte som vanlig sykkel i If, og forsikringen gjelder i hele Norden.

Dekker også kostbare elsykler

Har du mer kostbar sykkel, trenger du heller ikke en egen sykkelforsikring hos If. Da er det bare å kontakte kundesenteret og øke sykkeldekningen på innboforsikringen. Du betaler bare ekstra for sykkelen.

Hos If får du som syklist tilleggsfordeler hvis du har innboforsikring med superdekning: I tillegg til å dekke tyveri av låst sykkel dekker If også skade på sykkel som oppstår under bruk av sykkelen, for eksempel etter velt eller kollisjon, med inntil 40 000 kroner.